Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Списък на учебниците и учебните помагала

Сисък на учебниците и учебните помагала, по които ще се провежда обучението на ученици в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт “Йордан Захариев” – Кюстендил през учебната 2019/2020 година изтегли

 

Обявяване на свободни места за учебната 2019/2020 година

1. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 1 свободно място за ІХ клас /прием след VІІ клас/;
2. Специалност “Електронна търговия” – код 4820401 професия “Икономист - информатик” – код 482040 за учебната 2019/2020 г. 7 свободни места за Х клас /прием след VІІ клас/;
3. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 9 свободни места за Х клас /прием след VІІ клас/;
4. Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2019/2020 г. 2 свободни мяста за Х клас / прием след VІІ клас /;
5. Специалност “Банково дело” – код 3430101, професия “Финансист” – код 343010 за учебната за учебната 2019/2020 г. 5 свободни места за Х клас /прием след VII клас/;
6. Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2019/2020 г. 2 свободни места за ХI клас /прием след VII клас/;
7. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 1 свободно място за ХI клас /прием след VІІ клас/;
8. Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101, професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2019/2020 г. 5 свободни места за ХI клас / прием след VІIІ клас /;
9. Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101, професия “Офис мениджър” – код 346010 за учебната 2019/2020 г. 7 свободни места за ХI клас /прием след VIII клас/;
10. Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101, професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2019/2020 г. 7 свободни мeста за ХII клас /прием след VII клас/;
11. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 3 свободни места за ХII клас /прием след VІІ клас/;

 

12. Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2019/2020 г. 1 свободно място за ХII клас / прием след VІІ клас /;
13. Специалност “Банково дело” – код 3430101, професия “Финансист” – код 343010 за учебната 2019/2020 г. 5 свободни места за ХII клас /прием след VІІ клас/;
14. Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101, професия “Офис мениджър” – код 346010 за учебната 2019/2020 г. 2 свободни места за ХII клас /прием след VIII клас/;

„Най-добра бизнес идея”

anton

През учебната 2018-2019г. ученикът Антон Станков участва в националното състезание „Най-добра бизнес идея”. На училищния кръг на състезанието той бе класиран с идеята „HELP BOT и безжични аксесоари за управление“ и със същата идея премина квалификационния кръг и се класира за финала на състезанието, проведен в гр. София в периода 23-25 април 2019 г. На финала на състезанието Антон Станков, с идеята за производство на предмети от смола, зае първо място в окончателното екипно класиране и му бе присъден сертификат с оценка 6.00 за кандидат-студентски изпит в УНСС, грамота и множество предметни награди. Консултант и придружаващ учител на ученика бе Ивайло Карадачки, който също получи грамота за участие в състезанието.

Anton Gramota

БЪДЕЩИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ДАДОХА ПРИМЕР ЗА ЕТИЧЕН И ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

IMG sn.3

Открит урок на тема „Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене“ беше проведен от учителя по предприемачество Диляна Боева с учениците от 8-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ на ПГИМ „Йордан Захариев“ гр.Кюстендил.

Няколко основни проблема определят живота ни днес, а и за в бъдеще – замърсяването на околната среда, използването на голямо количество природни ресурси и тяхното възобновяване. Решението им може да се търси в устойчивото икономическо развитие и „зеленото“ предприемачество, което е израз на нашата отговорност за създаване на света, за който мечтаем.

Учениците показаха своята съпричастност към проблемите, като чрез  иновативни методи предложиха идеи за бизнес с екологична и социална насоченост, свързани с преодоляване на  негативното въздействие на хората върху околната среда.

Изхождайки от факта, че един социално отговорен предприемач трябва да съчетава икономическия, екологичния и социалния ефект в своята работа, четирите екипа разработиха бизнес модел на идеята „Производство на хартиени торбички от рециклирани материали от хора в неравностойно социално положение.“

А казусът, свързан с етичното поведение в бизнеса, постави класа пред своеобразна управленска дилема. Предложените решения бяха интересни и изразяваха конфликта между приходите, разходите и печалбата на фирмата и нейната социална отговорност.

Да събираме опадъците разделно, да използваме торбички за многократна употреба, да отиваме на училище/на работа пеша или с велосипед... Стъпка по стъпка към създаване на света, за който мечтаем.

IMG sn.4

IMG sn.2

IMG sn.5

Патронен празник на ПГИМ "Йордан Захариев"

9

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”-Кюстендил чества патроненния си празник. На барелефа в училището бяха поднесени цветя от ученици. 

Представители от всички паралелки посетиха историческия музей на град Кюстендил, къщата-музей на Димитър Пешев и картинната галерия „Владимир Димитров – Майстора“. Тържественното отбелязване на патрона на училището беше представено в Килийното училище, чрез концерт-спектакъл.

В своето обръщение към колекитва на гимазията директорът Таня Динева сподели радостта си от постигнатите успехи през тази учебна година. На Национално състезание по счетоводство за средношколци отлични оценки са получили: Радмила Митова, Антон Станков, Мила Йорданова, Аксела Добринишка и Ивета Николова - 12 клас, които се признават за приемен изпит в УНСС.

dineva1jpg

До национален кръг на олимпиада по български език и литература беше допусната Мила Йорданова - 12 клас. На Национално състезание „Най-добра бизнес идея“ бяха класирани - Антон Станков и Ивета Николова - 12 клас. Учениците от 11 клас - Кристина Христова, Виктория Тишанска и Габриела Младенова бяха класирани за втори етап на Национално състезание по статистика. За национален кръг на състезание по счетоводство е предложен – Тодор Василев, 11 клас.

Новоприетите ученици от 8 клас се запознаха с автентични снимки, направени от Йордан Захариев по време на своите изследователски обиколки из Кюстендилско. Носителките на призови места от национални музикални конкурси - Василиа Петрова и Йоана Иванова развълнуваха публиката със свои изпълнения на песни за България.

А Велиана и Янислав напомниха със стихотворения от български поети за делото на героите, посветили себе си на Освобождението на България. Денят продължи с дебат „141 години от Освобождението на България“ в читалище „Братство“.

ДЕБАТ 

 „141 години от Освобождението на България“

DSC 0634Copy

 На 01.03.2019г. в Синята зала на читалище „Братство“ 1869 възпитаници на ПГИМ „Йордан Захариев“ дебатираха на тема : „141 години от Освобождението на България“. Дискусията е част от програмата на клубове по интереси „ Традиции и съвременност” и „Род и роден край“ с ръководител Емилия Атанасова. Дебатът е посветен на националния празник на България. Разделени в отбори, младите хора споделиха личните си представи за Освобождението и свободата като ценност и национален идеал.

DSC 0633Copy

Младежката инициатива бе уважена от старши експерт ОНГОР в РУО – Кюстендил г-жа Гергана Паргова, г-жа София Пейчева - директор на Регионална библиотека и г-жа Ваня Фалина, д-р Ангел Джонев от Регионален исторически музей, родители, учители и служители на ПГИМ „ Йордан Захариев“.

DSC 0635Copy

„Този дебат е първият, който организирам пред много публика. Постепенно опитът ме убеди,че ползата от организирани дебати надскача рамките на класната стая. Това води до по-голяма мотивация и отговорност при изпълнението на поетите задължения от страна на учениците, но и при по-голямо удовлетворение при успех на начинанието. В помощ на съвременните изисквания за изграждане на нови универсални ценности е обучението по водене на спорове, или т.н. „дебати“. По стародавна традиция училището е призвано не само да обучава, но и да възпитава младата личност, да формира у нея ценностни ориентации и нагласи, модели на гражданско поведение“, сподели г-жа Емилия Атанасова след дебата.