Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев" е Доставчик на обучения (ДОб) и предоставя обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по следните професии и специалности и ключови компетентности:

Професии и специалности 343010 Финансист 3430101 Банково дело
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело
343020 Финансов отчетник 3430201 Финансова                 отчетност
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и             данъчна           администрация
344020 Данъчен и митнически посредник 3440202 Митническо и              данъчно               обслужване
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и                          среден бизнес
345120 Икономист 3451202 Търговия
345120 Икономист 3451204 Икономика и          мениджмънт
346010 Офис - мениджър 3460101 Бизнес -           администрация
482010 Икономист - информатик 4820101 Икономическа          информатика
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна                 търговия
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно                счетоводство
Ключови компетентности Дигитална компетентност Компютърна грамотност                            и познания по                    информационни технологии                      - ниво начинаещи
Дигитална компетентност Компютърна грамотност и              познания по информационни     технологии - ниво напреднали
Общуване на чужди езици Английски