Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
1 Ивайло Карадачки  Директор, училище
2 Динко Новаков Помощник-директор, учебната дейност
3 Пламен Александров Помощник-директор, административно-стопанската дейност
4 Ирена Траянова - Иванова Педагогически съветник
5 Десислава Спиридонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
6 Мария Кирилова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
7 Биляна Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
8 Милена Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
9 Румяна Кирилова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
10 Ева Езерска - Николовска Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
11 Лиляна Шипарова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
12 Марияна Карчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
13 Даниела Радкова - Василева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
14 Диляна Александрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
15 Антония Тимева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
16 Аделина Филипова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
17 Емилия Атанасова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
18 Илиян Флорев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
19 Елка Коларска Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
20 Бисер Маринов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21 Ивелина Ангелова  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22 Светлана Жекова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23 Гинка Анастасова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
24 Мирослава Игова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
25 Милка Стоянова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
26 Георги Цанков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
27 Антоанета Десподова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
28 Славянка Борисова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
29 Анелия Владимирова Старши учител, практическо обучение
30 Георги Пенков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
31 Анна Манчева Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“
32 Соня Митова Старши учител, практическо обучение
33 Борислав Гошев Старши учител, теоретично обучение
34 Албена Манастирска Старши учител, практическо обучение
35 Диляна Боева Старши учител, теоретично обучение
36 Таня Петрова Старши учител, практическо обучение
37 Димо Димов Старши учител, теоретично обучение
38 Станислав Андонов Старши учител, практическо обучение
39 Силвия Васева Старши учител, теоретично обучение
40 Йорданка Мицова Учител, практическо обучение
41 Даниела Тодорова Учител, теоретично обучение