Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Препис протокол от Педагогически съвет изтегли

Учебна програма по обща теория на счетоводната отчетност изтегли

Учебна програма по Социално осигуряване изтегли

Учебна програма по Счетоводство на предприятието изтегли

Учебна програма по Трудово право изтегли

Учебна програма по Финансова грамотност изтегли

Учебна програма по Административна и правна грамотност изтегли