Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Програма и график на допълнителното обучение по математика на група с ученици от IX клас изтегли

Програма и график на допълнителното обучение по физика и астрономия изтегли

Програма и график на допълнителното обучение по български език и литература на група с ученици от XI клас изтегли