Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Процедури по ЗОП

28.08.2019 г. 15.00 часа

1. Информация АОП изтегли  

2. Обява за транспорт на ученици изтегли

3. Документи транспорт ученици изтегли

4. Образци транспорт ученици изтегли

5. Техническа спецификация изтегли

19.09.2018 г. 13.45 часа

Удължаване срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

1. Информация АОП изтегли  

2. Обява за транспорт на ученици изтегли

3. Документи транспорт ученици изтегли

4. Образци транспорт ученици изтегли

5. Техническа спецификация изтегли

11.09.2018 г. 15.35 ч.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

1. Информация АОП изтегли  

2. Обява за транспорт на ученици изтегли

3. Документи транспорт ученици изтегли

4. Образци транспорт ученици изтегли

5. Техническа спецификация изтегли

17.10.2017 г. 13.30 ч.

Протокол на комисия за оценяване на оферта изтегли

12.10.2017 г. 16.15 ч.

Информация за удължаване на първоначалния срок на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП изтегли

 

05.10.2017 г. 15.00 ч.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

1. Информация АОП изтегли 

2. Обява за транспорт на ученици изтегли

3. Документи транспорт ученици изтегли

4. Образци транспорт ученици изтегли

5. Техническа спецификация изтегли

05.10.2017 г.

Протокол на комисия за оценяване на оферта изтегли

25.09.2017 г. 14.15 ч

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

1. Информация АОП изтегли

2. Обява за транспорт на ученици изтегли

3. Документи транспорт ученици изтегли

4. Образци транспорт ученици изтегли

5. Техническа спецификация изтегли

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

25.09.2017 г. 10.00 ч.

Прекратяване на процедурата по чл. 193 от ЗОП         

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Специализиран превоз на ученици от ПГИМ "Йордан Захариев", гр. Кюстендил.

Мотиви:

1. Поради несъответствие на параметрите /километрите дневен пробег за превоз на учениците/.

2. Отпадане на един от маршрутите.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

1. Информация АОП изтегли 21.09.2017 г. 15.45 ч.

2. Обява за транспорт на ученици изтегли

3. Документи транспорт ученици изтегли

4. Образци транспорт ученици изтегли

5. Техническа спецификация изтегли

 


Заповед №235/31.10.2016 г. относно процедура за отдаване под наем на помещения - част от имот публична държавна собственост  изтегли

 

Заповед 1833/14.09.2015 г.  Относно: Спечелен търг за училищна лафка

Заповед относно: Процедура за отдаване под наем на помещения - публична държавна собственост 03.08.2015 г.

Публична покана технически паспорт

Документация публична покана технически паспорт

Образци на документи технически паспорт

Публична покана технически паспорт

Протокол от заседание на комисия за избор на изпълнител за технически паспорт 05.12.2014 г.

Публична покана енергиен сертификат

Документация публична покана енергиен сертификат

Образци на документи енергиен сертификат

Публична покана енергиен сертификат

Протокол от заседание на комисия за избор на изпълнител за енергиен сертификат 05.12.2014 г.

Публична покана по проект "Успех" 17.12.2013 г.

Публична покана АОП

Покана 17.12.2013 г.

Декларации по ЗОП 17.12.2013 г.

Входящ регистър

Примерен договор

Общи условия към договора

Формуляри оферти

Заповед за откриване на процедура 16.12.2013 г.

ПРОТОКОЛ от разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по избор на изпълнител 06.01.2014 г.

Публична покана по проект "Успех" 28.11.2013 г.

Публична покана АОП

Покана 28.11.2013 г.

Декларации по ЗОП 28.11.2013 г.

Входящ регистър

Примерен договор

Общи условия към договора

Формуляри оферти

Заповед за откриване на процедура 28.11.2013 г.

ПРОТОКОЛ от разглеждането, оценяването и класирането на предложенията по избор на изпълнител 13.12.2013 г.