Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Откриване на учебната година

funny bell 345

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година за новоприетите ученици ще се състои на 15.09.2021 г. от 10.00 часа в училищния двор. 

Учениците от 9., 10., 11. и 12 клас от 10.30 часа в класните стаи.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО СТАИ
ЗА 15.09.2021 Г.
VIII КЛАС ОТ 10.00 ЧАСА
IX – XII КЛАС ОТ 10.30 ЧАСА

VIII “A” КЛАС		СТАЯ 101 	Милка Йорданова
VIII “Б” КЛАС		СТАЯ 102 	Бисер Маринов
VIII “В” КЛАС		СТАЯ 103 	Елка Коларска
VIII “Г” КЛАС		СТАЯ 104 	Светлана Жекова

IX “A” КЛАС		СТАЯ 202	Антоанета Десподова
IX “Б” КЛАС		СТАЯ 204	Емилия Атанасова
IX “В” КЛАС		СТАЯ 205	Мария Кирилова
IX “Г” КЛАС		СТАЯ 206	Силвия Васева

X ”A” КЛАС		СТАЯ 402	Лиляна Шипарова
X ”Б” КЛАС		СТАЯ 301	Десислава Спиридонова
X ”В” КЛАС		СТАЯ 105	Милена Димитрова
X ”Г” КЛАС		СТАЯ 303	Даниела Тодорова

XI „А“ КЛАС		СТАЯ 305	Славянка Борисова
XI „Б“ КЛАС		СТАЯ 306	Мирослава Игова
XI „В“ КЛАС		СТАЯ 201	Диляна Боева
XI „Г“ КЛАС		СТАЯ 106	Албена Манастирска

XII „А“ КЛАС		СТАЯ 403	Георги Цанков
XII „Б“ КЛАС		СТАЯ 203	Румяна Кирилова
XII  „А“ КЛАС		СТАЯ 302	Биляна Хриестова
XII  „Г“ КЛАС		СТАЯ 304	Илиян Флорев

Информация за родителите на ученици, записани в осми клас

На вниманието на родителите на ученици, записани в осми клас публикуваме писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ №ДАЕУ -13100/05.08.2021 г. относно отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. към писмото

Информация

за свободните места в ПГИМ "Йордан Захариев", прием в 8 клас

В специалност "Оперативно счетоводство" - код 3440301 има 5 свободни места.

В специалност: “Електронна търговия” – код 4820401 има едно свободно място.

 

Списък с учебници 2021-2022 учебна година изтегли

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА В ПГИМ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ"

СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022

От 13.07.2021 г. до 30.07.2021 г.

От 8.00 ч. до 18.00 ч.

От 02.08.2021 г. до 10.09.2021 г.

От 08.00 ч. до 16.30 ч.

График прием 2021-2022 г.

От 02.08.2021 г. до 10.09.2021 г.

Понеделник и вторник – приемане на документи.

Сряда – класиране.

Четвъртък и петък – записване.

Обявяване на свободните места – петък до 16.30 ч.