Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  I група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за V клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Никол Стоилова ОУ "Св. св. Кирил  и Методий" град Кюстендил V 28
2. Димитър  Киков СЕУ "Св. Паисий Хилендаски" град Дупница V 40,5

 

  ПРОТОКОЛ
  За класираните за областния кръг на 28.02.2021 г. от 09.00 часа ученици и техните резултати на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година 
  III група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VII клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Геро Тодоров ПМГ"Проф. Ем. Иванов" град Кюстендил VII 59,5
2. Андрй Лумбев ОУ" Евлоги Георгиев" Дупница VII 59
3. Гергана Павлова ОУ,,Св.св.Кирил и Методий" с. Яхиново VII 19
4. Антон Йорданов СЕУ "Св. Паисий Хилендарски"  Дупница VII 16,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  V група - ученици, които се обучават в IX клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ванеса Фудулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил IX 75
2. Ванеса Йорданова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" град Дупница IX 8,5
3. Владимир Мавров ПГ "Христо Ботев" град Дупница IX 42,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в X клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Стелиян Любомиров ПМГ"Проф. Ем. Иванов" Кюстендил X 59,5
2. Ивана Георгиева ПГ ,,Христо Ботев" Дупница Х  15

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XI клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ивелина Радославова Георгиева ПГ "Христо Ботев" град Дупница XI 33
2. Йордан Кирилов Стоилов СЕУ "Св. Паисий Хилердарски" град Дупница XI 43
3. Алекс Георгиев Георгиев ЕГ "Д-р Петър Берон" град Кюстендил XI 32,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VIII група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XII клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Надя Мелис ПМГ"Проф. Ем. Иванов" Кюстендил XII 8

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към проекта:

https://teachers.mon.bg

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 07.02.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3

за резултатите на  явилите се ученици от олимпиадата по философия от VIII XII клас - областен кръг

Област Кюстендил

№ по ред

Фиктивен №

Брой точки

(минимум 75)

1.

ЯНИС ЯКИМОВ

65 т.

2.

АННА ИЛЕВА

65 т.

3.

МИКЕЛЕ - МАСИМО  ТЕНИЧЕВ

60 т.

4.

МИШЕЛ ИВАНОВА

60 т.

5.

ЮЛИЯ НИКОЛОВА

50 т.

6.

ГЕРГАНА ПАРМАКОВА

50 т.

7.

ВАНЕСА ФУДУЛСКА

50 т.

8.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

50 т.

9.

МИРЕЛА КЕНОВА

45 т.

10.

АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА

45 т.

11

СИМОНА ГЕОРГИЕВА

45 т.

12.

БОЖИДАРА КРУМОВА

45 т.

13.

ИВАЙЛА КАРАКАШЕВА

40 т.

14.

БОЖИДАР БОДУРОВ

40 т.

 

Дата 12.02.2021 г.

Даниела Вучкова                                                                     Таня Динева

Председател на областната комисия                                                       Директор

за проверка и оценка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

20210127 125415          20210127 125042

В изпълнение на програмата за реализация на иновацията за успешна професионална реализация на 27.01.2021 г. онлайн се проведе второто съвместно занимание на учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност“.

Заниманието се реализира чрез платформата G suite - Google classroom. Темата беше „Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии“. Използвайки възможностите на електронното обучение и електронните ресурси във виртуалната класна стая преподавателят Диляна Боева представи учебното съдържание,  надграждайки традиционно използваните методи и подходи, съобразени с възможностите на ученици. Чрез активното си включване в решаването на поставените задачи бъдещите счетоводители показаха, че успешно и уверено тръгват по своя професионален път.

Господин Беловодски подчерта, че за бизнеса е важно счетоводителят не само да може да се справя с отчитането на дейността, но и да бъде съветник и консултант при решаването на икономически казуси.

С иновацията за успешна професионална реализация в ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил се стремим младите хора  да  изградят професионални умения, съответстващи на съвременните потребности на пазара на труда.   Работодателите  чрез включването си в обучението по счетоводство ще реализират своеобразна инвестиция в образованието на бъдещите си служители.

БНТ ще излъчва поредица видео уроци за подготовка за външното оценяване и матурите

Българската национална телевизия и Министерството на образованието стартират съвместна програма за учениците, на които им предстоят матури. Двете поредици - „На фокус 7. клас“ и „Матурата на фокус“, ще подпомагат обучението на учениците в 7 и 12 клас.

Видеата от поредицата „На фокус 7. клас“ ще подпомогнат седмокласниците за Националното външно оценяване по български език и литература и по математика. Те ще се излъчват в понеделник и вторник от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в събота от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.

В поредицата за зрелостниците ще се разглеждат теми като - езикови правила, ключови теми, идеи, мотиви, образи и герои, илюстрирани с примери и задачи. Поредицата „Матурата на фокус“ ще се излъчва в сряда и четвъртък от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в неделя, от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.

Двете поредици са част от кампанията „С БНТ на училище“, която стартира с подкрепата на Министерството на образованието и науката в началото на дистанционното обучение през пролетта на миналата година. До момента по програмата са излъчени 517 видео урока, всичките от които са достъпни на сайта на БНТ.