Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

График за защита на дипломните проекти сесия май-юни 2023/2024 учебна година

1. Защита на дипломен проект в теоретичната част:

12а - 20.05.2024 г., стая 201, 8,30ч.

12б - 20.05.2924 г., стая 201, 13,30 ч.

12в - 20.05.2024 г., стая 202, 8,30 ч.

12г - 20.05.2024 г., стая 202, 13,30 ч.

2. Защита на дипломен проект в практическата част:

12а - 21.05.2024 г., стая 404, 8,30ч.

12б - 22.05.2924 г., стая 404, 8,30 ч.

12в - 21.05.2024 г., стая 201, 8,30 ч.

12г - 22.05.2024 г., стая 201, 8,30 ч