Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
 schetovodstvo1
 
Ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" взеха участие на ХХ заключителен Национален конкурс  по счетоводство, проведено в град София на 01.12.2018 г. Те бяха класирани, както следва  -  Радмила Митова и Антон Станков - трето място; Мила Йорданова и Аксела Добринишка - четвърто място и Ивета Николова на 5 място. Всичките са от 12 г клас, специалност "Банково дело". Учениците са приети в УНСС, специалност "Финанси и счетоводство". Конкурса е организиран от редакция "Мисъл", Института на дипломираните експерти - счетоводители на УНСС. Ръководител на учениците е Соня Митова - ст. учител по счетоводни дисциплини. Учениците са били силно мотивирина и са работили в свободното си време. На конкурса са решавали казуси за  средни и малки предпрятия. Всички тези ученици са били на стаж в реалани предприятия и имат представа какво е да си на позиция счетоводител.
 
Учениците ще бъдат наградени от ръководството на училището.

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“  УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА 

"САМОСПАСЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПО ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ"

IMG 1390

То се организира в рамките на проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения". Проектът е насочен към развитието на единен модел за изграждане на капацитет за действия на населението при възникването на наводнения и последващи кризи.

В обучението, проведено в Областен съвет на БЧК Кюстендил на 30 и 31 Октомври 2018 г. участваха 20 ученици от осми и девети клас на гимназията. Те получиха необходимите знания  и  практически умения, така че да могат ефективно, в случай на наводнение и последващи кризи, да предпазят себе си и да окажат първа помощ на себе си и на околните, до пристигане на специализирани спасителни екипи. Освен това се запознаха с базовите стъпки при  разработване на семеен план за действие при бедствие и с подготовка на раница за бедствени случаи. На особен интерес се радваха практическите упражнения по оказване на първа помощ.

В края на обучението учениците единодушно стигнаха до извода, че когато сме предварително подготвени за дадено бедствие, има много по-голям шанс да реагираме правилно и да намалим рисковете от създалата се ситуация.

IMG 1411

IMG 1407

IMG 1392

 

Свободни места в ПГИМ "ЙорданЗахариев"

002

003

 

Проект "Ученически практики"

В проект „Ученически практики“ са включени 27 ученици от XI клас на ПГИМ "Йордан Захариев". Учениците ходят на практика в шест фирми, където за тях отговарят шест наставници. Вече има девет приключили ученици с 240 отработени часа. На приключилите ученици се заплаща по 300 лв. и им се издават сертификати.

Нова Конкурсна процедура 33.17-2018 за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

           

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обявява нова Конкурсна процедура 33.17-2018 за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са общини, регионални управления на образованието, държавни висши училища, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища или обслужващи звена, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

            Информацията за конкурсната процедура е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.