Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
 
№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас Числов резултат
1 Георги  Захаринов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Яхиново Кюстендил V 47 т.
2 Самуил Йорданов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил Кюстендил V 39,5 т.
3 Теодор Божилов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил Кюстендил V 56 т.
4 Кристина Маринова ОУ "Проф. Марин Дринов" гр. Кюстендил Кюстендил V 30 т.
5 Ваяна  Апостолова ОУ "Проф. Марин Дринов" гр. Кюстендил Кюстендил V 13 т.
6 Рая  Катранджийска ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Яхиново Кюстендил VI 35,5 т.
7 Йоана  Стоева ОУ "Евлоги Георгиев"  гр. Дупница Кюстендил VI 65 т.
8 Ивайла  Савова СЕУ "Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 32 т.
9 Димитър  Киков СЕУ "Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 46,5 т.
10 Гергана Станоева СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева Баня Кюстендил VII 33 т.
11 Рая  Маврова СЕУ "Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 30 т.
12 Емил  Чомаков ОУ "Евлоги Георигев" гр. Дупница Кюстендил VII 38 т.
13 Карина Бурназка ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VII 36,5 т.
14 Димитър Миленков ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил Кюстендил VII 27 т.
15 Божидара Златанова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 64,5 т.
16 Магдалена  Беловодска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 50,5 т.
17 Йоана Борисова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 66,5 т.
18 Райко  Борисов СЕУ "Христо Ботев"  гр. Сапарева Баня Кюстендил VIII 15 т.
19 Денита  Славева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил IX 28,5 т.
20 Екатерина Чечева СЕУ "Свети Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил IX 44 т.
21 Андрей  Лумбев ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил IX 71,5 т.
22 Геро  Тодоров ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил IX 71 т.
23 Васил  Хандъров ПГ "Христов Ботев" гр. Дупница Кюстендил X 22 т.
24 Божидар Бодуров ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил X 37,5 т.
25 Денислав  Дашев ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил X 44 т.
26 Гергана Герогиева ПМГ "Проф. Еманиул Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил X 44 т.
27 Виктория Ангелкова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил X 35,5 т.
28 Валентин  Христов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 57,5 т.
29 Даниел  Кръстев ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 44 т.
30 Владимир  Мавров ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 32,5 т.
31 Иван  Бучов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 38 т.
32 Ивана Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60,5 т.
33 Александър Котев ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60,5 т.
34 Деница  Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 46 т.
35 Ванеса Фудулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 62 т.
 
 
 
ПРОТОКОЛ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ
ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ФИЛОСОФИЯ 2023 ГОД.
 
 
№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас

Числов резултат

1 Емили  Асенова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 50 т.
2 Велизара  Стоева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил Х 60 т.
3 Данина  Расулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VIII 40 т.
4 Ивона  Искренова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил 55 т.
5 Божидар  Бодуров ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил Х 70 т.
6 Ралица  Нешева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 50 т.
7 Александра  Георгиева ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60 т.
8 Ивана  Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 70 т.
9 Александра Умленска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 45 т.
10 Деница  Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 60 т.
11 Йоана  Венева ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 50 т.
12 Димана  Крумова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил ХII 65 т.
13 Яна Демиревска ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 45 т.
14 Ванеса Владимирова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 65 т.
15 Диана  Стоянова ПГ "Христо Ботев" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 40 т.
 
 
ПРОТОКОЛ
на класираните ученици от XII клас 
за областен кръг  на олимпиадата по БЕЛ за
 учебната 2022/2023 година "
VI група - ученици в XII клас

 

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Васил  Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "Б" 71 т.
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ
За явилите се ученици от VIII клас, IX клас и X клас и техните резултати на олимпиадата по БЕЛ  - до 27.01.2023 г. 
Общински кръг                          "
IV група - ученици в VIII клас, IX клас и X клас 

 

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ивайла  Сотириу ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "А" 23 т.
2. Ванеса Василева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 41 т.
4. Мира Такова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 23 т.
5. Раяна Петрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 32 т.
6. Деница Чавдарова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 42 т.
7. Свилен  Ангелов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Б" 28 т.
8. Борис  Йовчев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" 30 т.
9. Валентина  Цветкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" 47 т.
10. Красимира Анастасова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 24 т.
11. Стефани Стефанова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 47 т.
12. Моника  Нинова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 32 т.
13. Габриела  Добрева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 6 т.
  Никол  Григорова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 46 т.
14. Ирена Боянова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 13 т.
15. Мадлен  Милчова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" 28 т.
16. Ванеса  Гергова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 47 т.
17. Божидара Златкова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 42 т.
18. Габриела  Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 37 т.
19. Валентин Василев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "А" 27 т.
21. Никол  Любомирова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Б" 31 т.
22. Божидара Тоева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 25 т.
23. Йоана  Иванова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 46 т.
24. Габриела  Кирилова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 25 т.
25. Тереза Иванова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "В" 42 т.
26. Кристияна Димитрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IX "Г" 43 т.
27. Станимира Котева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 50 т.
28. Десислава Владимирова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 43 т.
29. Лили Миланова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил Х "В" 30 т.

 

V група - ученици в XI клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
Радина Петрова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "В" 63 т.
Юлиана Манева ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "В" 42,5 т.
Виктория Стойнев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XI "Г" 49 т.

 

VI група - ученици в XII клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
Васил Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил XII "Б" 71 т.

 

 

 

ПРОТОКОЛ
от резлутати от общински кръг на олимпиада по английски език на явилите се ученици
от ПГИМ "Йордан Захариев" - град Кюстендил

I група - ученици, които през настоящата учебна година са в VIII клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Борис Йовчев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "В" клас 76 т.
2 Красимира Анастасова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII "Г" клас 37 т.

 

II група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Габриела Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ "А" клас 78  т.
2. Самира Наскова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ "Г" клас 8 т.

 

IV група - ученици, които през настоящата учебна година са в ХI клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Георги Георгиев ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI "Б" клас 39 т.
2 Ерик Христов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI "Б" клас 34 т.
3 Иван Миланов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI "Б" клас 52 т.

 

V група - ученици, които през настоящата учебна година са в ХII клас

Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Васил Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХII "Б" клас 78 т.

 

 

ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, 
ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 2022 ГОД

 

№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас Числов резултат 
1 Никол  Соколова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 36 т.
2 Преслава  Русалиева СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 37 т.
3 Мила Светлинова ОУ "Евлоги Георгиев" гр. Дупница Кюстендил VII 60 т.
4 Божидара  Златанова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VII 53 т.
5 Райко  Борисов СУ "Христо Ботев" гр. Сапарева Баня Кюстендил VII 51 т.
6 Християна Чобанова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 42 т.
7 Ива  Мутафчийска СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил VII 34 т.
8 Йоана  Борисова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил VII 59 т.
9 Ванеса Йорданова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил X 36 т.
10 Валентин  Христов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил X 55,5 т.
11 Ивана  Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил X 44 т.
12 Деница Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил X 36 т.
13 Йордан Стоилов  "Св. Паисий Хилендарски" гр. Дупница Кюстендил XII 39 т.
14 Алекс  Георгиев ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил Кюстендил XII 59,5 т.
15 Димитър Киков СЕУ "Св. Паисий Хилендански" град Дупница Кюстендил  VI 42 т.
16 Геро  Тодоров ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил Кюстендил VIII 71,5 т.
17 Микеле-Масимо Теничев ПГ "Христо Ботев" град Дупница Кюстендил IX 5 т.
18 Божидар  Бодуров ПГ "Христо Ботев" град Дупница Кюстендил IX 51 т.
19 Гергана  Георгиева ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил Кюстендил IX 39 т.
20 Борис  Захариев ЕГ "Д-р Петър Берон" град Кюстендил Кюстендил IX 41,5 т.
21 Лидия Гюргина СЕУ "Св. Паисий Хилендански" град Дупница Кюстендил ХI 31 т.

 

 

 

 ПРОТОКОЛ № 2

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 2022 ГОД. - КЮСТЕНДИЛ
№ по ред            
Трите имена на ученика Училище  Населено място  Област Клас Числов резултат
1 Ралица Нешева ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил Х 72 т.
2 Иван  Бучов ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил Х 60 т.
3 Ивана Иванова ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил Х 70 т.
4 Деница Александрова ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил Х 50 т.
5 Велизара Стоева ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил 43 т.
6 Божидара  Крумова ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил Х 65 т.
7 Анна Илиева ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХII 70 т.
8 Христина  Джелепова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 55 т.
9 Кристина Петрова ЕГ "Д-р Петър Берон"  гр. Кюстендил Кюстендил ХI 55 т.
10 Мартина Николова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 40 т.
11 Александра  Стоилова ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХI 55 т.
12 Александра  Умленска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил Кюстендил ХI 76,5 т.
13 Никола Станков ПГ "Христо Ботев" гр. Дупница Кюстендил ХII 74 т.

 

 

           
  ПРОТОКОЛ
  За явилите се ученици и техните резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език              
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1 Ванеса Гергова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII клас 42 т.
2 Габриела Драганова ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил VIII клас 44 т.
3 Сиян Костадинов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил IХ клас 56 т.
4 Васил Николов ПГИМ "Йордан Захариев" град Кюстендил ХI клас 76 т.

 

 ПГИМ "Йордан Захариев" - домакин на НС "Турнир на младите физици"

logo NS TMFОт 07.02.2020 г. до 09.02.2020 г. в гр. Кюстендил се проведе Национално състезание „Турнир на младите физици“.

Домакин на състезанието бе ПГИМ „Йордан Захариев“.

Участваха 37 ученици, разделени в девет отбора - от гр. София, гр. Русе, гр. Перник и гр. Радомир.

На финала на турнира бяха допуснати четири отбора.

След оспорвана битка на първо място се класира отбор „Малък взрив“ от Американски колеж в гр. София с 51.3 точки. На второ място се класираха три отбора: „Гиртаб“ от СМГ „Паисий Хилендарски“ и ПЧМГ, „Не прави моята грешка“ от НПМГ "Акад. Л. Чакалов" и „Мистерио“ от ГПЧЕ "Симеон Радев" – Перник и СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Радомир, съответно 50.2, 47.4 и 46.4 т.

Председател на журито беше проф.д-р Евгения Бенова – СУ „Св. Климент Охридски“, членове бяха гл. ас. Асен Кюлджиев  - БАН , гр. София, Ваня Ангелова - Американски колеж, гр. София, Проф.дфн Виктор Иванов - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, Иглика Асенова - СУ „Св. Климент Охридски“ , гр. София, Доц.д-р Йордан Маринов - ИФТТ-БАН, гр. София, Проф. дфн Мирослав Абрашев - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, ас. Пламена Маринова - Лесотехнически университет , гр. София, гл. ас. д-р Тодор Богданов - Медицински университет , гр. София, Доц. д-р Христо Илиев - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Turnir1

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 02.2022

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 07.02.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3

за резултатите на  явилите се ученици от олимпиадата по философия от VIII – XII клас - областен кръг

Област Кюстендил

№ по ред

Фиктивен №

Брой точки

(минимум 75)

1.

ЯНИС ЯКИМОВ

65 т.

2.

АННА ИЛЕВА

65 т.

3.

МИКЕЛЕ - МАСИМО  ТЕНИЧЕВ

60 т.

4.

МИШЕЛ ИВАНОВА

60 т.

5.

ЮЛИЯ НИКОЛОВА

50 т.

6.

ГЕРГАНА ПАРМАКОВА

50 т.

7.

ВАНЕСА ФУДУЛСКА

50 т.

8.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

50 т.

9.

МИРЕЛА КЕНОВА

45 т.

10.

АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА

45 т.

11

СИМОНА ГЕОРГИЕВА

45 т.

12.

БОЖИДАРА КРУМОВА

45 т.

13.

ИВАЙЛА КАРАКАШЕВА

40 т.

14.

БОЖИДАР БОДУРОВ

40 т.

 

Дата 12.02.2021 г.

Даниела Вучкова                                                                     Таня Динева

Председател на областната комисия                                                       Директор

 

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ - 2020 г. – ОБЛАСТЕН КРЪГ

Област

Населено място

Училище

Трите имена на ученика

Клас, в който се обучава ученикът

Брой точки

 
 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Александрина Гърленска

ХII

60 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Памела Александрова

XI

60 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Виктория  Нешева

XI

50 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Дебора  Анева

XI

50 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев"

Светослава  Николова

XI

50 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ЕГ "Д-р Петър Берон"

Гергана  Божидарова

ХII

45 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев"

Кристина  Христова

ХII

45 т.

 

Кюстендил

град Кюстендил

ПГИМ "Йордан Захариев"

Кристина Велкова

Х

35 т.

 

75

 На 19 декември 2019 година в конферентната зала на парк-хотел „Кюстендил“  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ отбеляза своя 75-и рожден ден. Бивши и настоящи директори и учители си направиха една приятелска среща с времето.

Гости на тържеството бяха кметът на Община Кюстендил г-н Петър Паунов, зам. кметът Светослав Василев, началник на РУО Кюстендил – Мая Стойчева, старши експерти от РУО, директори на училища и институции и др.

В залата присъстваха съмишленици, които  имат нужда да се срещнат. Бяха представени спомени и снимки от 75-годишната история на училището, ученици изпяха химна, създаден за 65-ата годишнина на гимназията, носителките на международни и национални музикални отличия Василиа -11 клас , Виктория и Ралица- 8 клас поздравиха гостите с популярни песни. Специално създадената по повод празника фолклорна формация с танцьори, певица и съпровод на тъпан „Шопско веселие“ внесе много настроение. Децата от група „Калпазани“ от Шесто основно училище бяха част от празника.

Настоящият директор, Таня Динева, както и бившите директори на ПГИМ Каменка Каменова и Денка Ангелова отправиха много искрени послания към гостите.

РАБОТНА СРЕЩА

по НП „Иновации в дейстиве“ – град Плевен

IMG 13e78fc3cc826477e7f9ca8909e1258e V

 

            Екип от учители и ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ и от частна гимназия по информационни технологии град Варна взеха участие в работна среща с домакин ДФСГ „Интелект“. Бяха наблюдавани уроци по Български език , Икономика на туризма, Програмиране, Английски език.

            Беше проведен съвместeн интерактивен урок по „Предприемачество“ с  ученици от XII клас от двете училища на тема „Ако бъдещото развитие на град Плевен зависи от вас, какво бихтe направили?“ на базата на метода „Световно кафене“, трансформиран за нуждите на педагогическата практика в „Бизнес кафене“, участниците предложиха интересни и креативни бизнес идеи. Изхождайки от съпричастността на младите хора към проблемите на съвременния свят идеите бяха свързани със здравословния и природосъобразен начин на живот.

IMG 80985a2369fffd79eae358e2d61d1d1b V

IMG 6b7b6a588bf1cba1c536c79cffe83364 V