Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Информация

за свободните места в ПГИМ "Йордан Захариев", прием в 8 клас за учебната 2023/2024 към 07.09.2023г.

В специалност "Икономическа информатика" - код 4820101 - 1 свободно място.

В специалност: “Икономика и мениджмънт” – код 3451204 - 1 свободно място.