Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

     С гордост ви съобщаваме, че г-жа Диляна Боева бе удостоена с почетната награда „Неофит Рилски“. Това е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

     Учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

    Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

     Честито, г-жо Боева!

 

Може да бъде изображение с 6 души и текст, който гласи '24 май ден светите братя кирил методий, на българскат азбука, просвета куатура ина лавянската книжовност'