Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Василия

През учебната 2019-2020 г. Василиа Янкова Петрова, с ръководител Ивайло Карадачки, участва в националното състезание „Най-добра бизнес идея” и бе класирана за участие на финала с бизнес идеята си за „Клавиатура срещу прегряване“.

Финалът се състоя през учебната 2020-2021 година в гр. Петрич в периода 10-12.05.2021 г. Тематичната област, в която работиха състезателите, бе „Умен дом“. Василия Петрова, заедно със своите съотборници, представи бизнес идея за „Смартхладилник „Умко“. Идеята бе оценена като иновативна и перспективна. Същата бе изложена и аргументирана на високо професионално ниво.

Василиа Петрова, която в момента е ученичка в XII б на ПГИМ „Йордан Захариев“, специалност „Икономика и мениджмънт“, бе класирана на второ място в окончателното отборното класиране и получи грамота за отлично представяне, купа, медал, предметни награди и сертификат за признаване на отлична оценка (6,00) за кандидат-студентски изпит за УНСС в направление „Икономика и бизнес“, специалност „Предприемачество“.

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  I група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за V клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Никол Стоилова ОУ "Св. св. Кирил  и Методий" град Кюстендил V 28
2. Димитър  Киков СЕУ "Св. Паисий Хилендаски" град Дупница V 40,5

 

  ПРОТОКОЛ
  За класираните за областния кръг на 28.02.2021 г. от 09.00 часа ученици и техните резултати на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година 
  III група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VII клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Геро Тодоров ПМГ"Проф. Ем. Иванов" град Кюстендил VII 59,5
2. Андрй Лумбев ОУ" Евлоги Георгиев" Дупница VII 59
3. Гергана Павлова ОУ,,Св.св.Кирил и Методий" с. Яхиново VII 19
4. Антон Йорданов СЕУ "Св. Паисий Хилендарски"  Дупница VII 16,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  V група - ученици, които се обучават в IX клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ванеса Фудулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил IX 75
2. Ванеса Йорданова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" град Дупница IX 8,5
3. Владимир Мавров ПГ "Христо Ботев" град Дупница IX 42,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в X клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Стелиян Любомиров ПМГ"Проф. Ем. Иванов" Кюстендил X 59,5
2. Ивана Георгиева ПГ ,,Христо Ботев" Дупница Х  15

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XI клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ивелина Радославова Георгиева ПГ "Христо Ботев" град Дупница XI 33
2. Йордан Кирилов Стоилов СЕУ "Св. Паисий Хилердарски" град Дупница XI 43
3. Алекс Георгиев Георгиев ЕГ "Д-р Петър Берон" град Кюстендил XI 32,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VIII група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XII клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Надя Мелис ПМГ"Проф. Ем. Иванов" Кюстендил XII 8

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към проекта:

https://teachers.mon.bg

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 07.02.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3

за резултатите на  явилите се ученици от олимпиадата по философия от VIII XII клас - областен кръг

Област Кюстендил

№ по ред

Фиктивен №

Брой точки

(минимум 75)

1.

ЯНИС ЯКИМОВ

65 т.

2.

АННА ИЛЕВА

65 т.

3.

МИКЕЛЕ - МАСИМО  ТЕНИЧЕВ

60 т.

4.

МИШЕЛ ИВАНОВА

60 т.

5.

ЮЛИЯ НИКОЛОВА

50 т.

6.

ГЕРГАНА ПАРМАКОВА

50 т.

7.

ВАНЕСА ФУДУЛСКА

50 т.

8.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

50 т.

9.

МИРЕЛА КЕНОВА

45 т.

10.

АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА

45 т.

11

СИМОНА ГЕОРГИЕВА

45 т.

12.

БОЖИДАРА КРУМОВА

45 т.

13.

ИВАЙЛА КАРАКАШЕВА

40 т.

14.

БОЖИДАР БОДУРОВ

40 т.

 

Дата 12.02.2021 г.

Даниела Вучкова                                                                     Таня Динева

Председател на областната комисия                                                       Директор

за проверка и оценка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

20210127 125415          20210127 125042

В изпълнение на програмата за реализация на иновацията за успешна професионална реализация на 27.01.2021 г. онлайн се проведе второто съвместно занимание на учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност“.

Заниманието се реализира чрез платформата G suite - Google classroom. Темата беше „Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии“. Използвайки възможностите на електронното обучение и електронните ресурси във виртуалната класна стая преподавателят Диляна Боева представи учебното съдържание,  надграждайки традиционно използваните методи и подходи, съобразени с възможностите на ученици. Чрез активното си включване в решаването на поставените задачи бъдещите счетоводители показаха, че успешно и уверено тръгват по своя професионален път.

Господин Беловодски подчерта, че за бизнеса е важно счетоводителят не само да може да се справя с отчитането на дейността, но и да бъде съветник и консултант при решаването на икономически казуси.

С иновацията за успешна професионална реализация в ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил се стремим младите хора  да  изградят професионални умения, съответстващи на съвременните потребности на пазара на труда.   Работодателите  чрез включването си в обучението по счетоводство ще реализират своеобразна инвестиция в образованието на бъдещите си служители.