Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученичката  Анна-Мария Светославова Гъркова от  ПГИМ “Йордан Захариев“  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата  към ДАЗД

1      

Анна-Мария Светославова Гъркова, ученичка от XI А клас със специалност Икономическа информатика в ПГИМ “Йордан Захариев“ гр. Кюстендил  отново  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата -  консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Ученичката Анна-Мария Светославова Гъркова е номинирана за участие в конкурса за представител на Съвета за деца за област Кюстендил от Ученическия съвет на ПГИМ “Йордан Захариев“. Номинацията се базира на качествата на Анна-Мария Светославова Гъркова:  креативна е,  притежава организаторски умения, доказала се е, че умее да мотивира и обединява връстниците си за определени каузи или събития, може  да изразява и защитава общото мнение.

Съветът на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Във връзка с избора и като представител на област Кюстендил към Съвета на децата Анна-Мария Светославова Гъркова споделя: „Когато ми се обадиха по телефона и ми съобщиха:“ Честито, Вие сте одобрена за член на Съвета на децата към ДАЗД  и представлявате своята област Кюстендил“, много се развълнувах. За мен е чест да бъда в екипа на Съвета за децата, но това е и голяма отговорност, която осъзнавам.

През първия си мандат  имах шанса да участвам на среща с Мария Николова -  заместник министър-председател на Република България по икономическата и демографска политика, да участвам в изготвянето на “Бяла книга за детето”, участвах в инициативата „Най-голямото детско БЛАГОДАРЯ“ и „Най -големия открит урок“, открих много приятели от цялата страна. Разбрах, че  всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме.”

4

Участие на ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ по програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 1 „Образователна мобилност на граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, проект „Европейска кариера за професии с бъдеще“.

 2 1

Група от 32 ученика и 4 учители участваха в проекта, който се  проведе през периода от 21.08.2021 г. до 07.09.2021 г. в град Виланова и ла Желтру, Каталуния. По време на практиката си учениците имаха много дейности свързани с посешения на startup компании и лекции на тема: добри управленски практики в публичната администрация; добри управленски практики в частните компании; ролята на мениджъра по време на пандемия. Те имаха възможност да приложат наученото при изпълнението на своите проекти.

Цялата практика и обучение се осъществи по метода Observation-Action-Reflection. Дейностите се основаваха на обмяна на информация и опит с мениджъри и служители, наблюдение, делегиране на отговорности, изпълнение и проверка на груповите и индивидуалните задания и предизвикателства. Междукултурната комуникация с хората, с които се запознаха, им даде възможност да овладеят нови подходи, които могат да свържат с реалностите в България.

Уникална възможност имаха нашите ученици да се запознаят с историята, културата и традициите на Каталуния. Те посетиха град Барселона където разгледаха- Монтжуик, Саграда Фамилия, Катедралата на Барселона, Къщите на Гауди, парк „Гуел“, статуята на Колумб, стадиона Камп Ноу и пристанището.

В град Сиджис учениците посетиха исторически забележителности и се докоснаха до атмосферата на красивите испански плажове.

Всички дейности, които учениците извършиха, им помогнаха да усвоят нови знания за управление на администрацията и как една компания да бъде успешна.

През целия период на обучението работния език беше английски, което доведе до развитие на комуникативните умения и представяне пред публика на учениците.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с отпускане на стипендии за І-ви учебен срок на учебна 2021/2022 г., Ви уведомяваме:

Стипендии се отпускат след завършено основно образование.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на третия етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за месечна стипендия може да получите от    касиера или главния счетоводител на училището.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 650.00 лв. включително за периода м.04-м.09.2021г./или м.03-м.08/ , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК.

Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 20.09.2021 г.  до 11.10.2021г включително.

Комисията съставена със Заповед № 408 от 03.12.2018 г. във връзка с чл. 8 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 20.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.09.2021 г.(четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за VIII клас.

На 17.09.2021 г. (петък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за IX и X клас.

На 20.09.2021 г. (понеделник) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за XI и XII клас.

 

На 17.09.2021 г. (петък) и на 20.09.2021 г. (понеделник) от 9.40 до 10.00 часа ще се проведе борса за учебници.