Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ПОКАНА

ПГИМ „Йордан Захариев“ кани представители на бизнеса и науката за включване в изпълнението на Дейност 2: Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“.

Желаещите трябва да имат поне 3 години професионален опит. Най-късно до 16:00 на 05.05.2023 следва да представят в канцеларията на училището автобиография и документ, удостоверяващ професионалния опит.