Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил към 23.02.2023 г. се освободи място в VIII “Б” клас, специалност “Електронна търговия” – код 4820401 професия “Организатор Интернет приложения” – код 482040, по желание на ученика и родителя. Обща в паралелката има 4 свободни места.