Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ДАТИ

12 “А” клас - специалност “Икономическа информатика”

  1. специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист - информатик” – ХІІ „А” клас - дневна и самостоятелна форма- стая 202 на 23.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.
  2. специалност „Икономическа информатика - дневна и самостоятелна форма на обучение“, професия „Икономист - информатик” – ХІІ „А” клас- стая 201 на 26.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

12 “Б” клас - специалност “Икономика и мениджмънт”

  1. специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – ХІІ „Б” клас - дневна и самостоятелна форма на обучение - стая 203 на 23.05.2023 г. с начален час 13.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.
  2. специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – ХІІ „Б” клас - дневна и самостоятелна форма на обучение - стая 201 на 29.05.2023 г. с начален час 08,30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

 12 “В” клас - специалност “Оперативно счетоводство”

  1. специалност „Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител” – ХІІ „В” клас - стая 204 на 23.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.

2.специалност „Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител” – ХІІ „В” клас - стая 202 на 26.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

12 “Г” клас - специалност “Бизнес администрация”

  1. специалност „Бизнес администрация”, професия „Офис - мениджър” – ХІІ „Г” клас - дневна и индивидуална форма на обучение - стая 205 на 23.05.2023 г. с начален час 13.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.

       2. специалност „Бизнес администрация”, професия „офис - мениджър” – ХІІ „Г” клас - дневна и индивидуална форма на обучение-  стая 202 на 29.05.2023 г. с начален час 08,30 часа.ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ              ПРАКТИКА.