Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Открит урок

На 18.04.2016 год. учениците от XI“г“ клас специалност „Банково дело“ с ръководител Диляна Боева, проведоха открит урок по дисциплината „Работа в учебно предприятие“  – учебна практика на тема:

 Продажба на банкови продукти. Откриване и водене на сметки на клиенти.“

Учебната програма по учебния предмет „Работа в учебно предприятие“ за учениците от специалност  „Банково дело” е свързана с практическата им професионална подготовка и по своята същност представлява обучение чрез работа в учебно-тренировъчна банка. 

 

1

 

Чрез използване на метода „Делова игра“  учениците представиха своите знания и умения, свързани с тяхната бъдеща професия на банкови специалисти.
Групата беше разделена на три екипа:

-  Екип „Депозити“, които откри срочен депозит на физическо лице;

2

 

- Екип „Обслужване на сметки на клиенти“ откри разплащателна сметка на клиент.

 

3

 

-          Екип „Кредитиране“ представи технологията по отпускане на краткосрочен кредит на фирма.

 

4

 

Всеки екип изпълни своята задача чрез представяне на продажба на конкретен банков продукт на клиент и презентация пред гостите.

В края на урока чрез анкета учениците изразиха своето мнение за начина на провеждане на часа. Представянето им беше оценено чрез конкретни критерии и показатели от преподавателя.

Учениците имаха възможност да зададат въпроси на представители на банките, които бяха сред гостите, за конкретни аспекти от работата на банковия служител.

 

 

Национално състезание "Най-добра бизнес идея"

Резултати от националното състезание по икономика „Най-добра бизнес идея” за учебната 2015-2016 година:

-          На училищния кръг ученичката Симона Христова – 11 г клас, спец. „Банково дело” зае първо място с идеята „Антистрес облекло“, а Робърт Ананиев – 11 г клас зае второ място с идеята си „Здравословно хранене на работното място“.  Двамата ученици  придобиха правото да участват в следващия кръг на състезанието  - предварителна квалификация;

-          Симона Христова бе класирана на трето място, а Робърт Ананиев – на 20-то с равни точки с класирания на 17-то място. Това класиране им осигури правото за участие на финалния кръг на състезанието, който се проведе на 21-23 април 2016 г. в гр. Пловдив;

-          На финала на състезанието Робърт Ананиев и Симона Христова заеха трето място с идеята си за чип-навигация за туристи. Те и ръководителят им (Ивайло Карадачки) получиха грамоти за участие, предметни награди и бронзови медали.

Темата, по която работиха на финала бе „Туризмът – приоритетен отрасъл за икономиката на страната”.

ПОКАНА

Колективът на ПГИМ „Йордан Захариев" има удоволствието да   покани

ученици, родители и колеги на

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

на

26 и 27 април 2016 год. - от 13:30  до 16:00 часа

           Представянето на гимназията има за цел да предостави информация относно специалностите, изучавани в ПГИМ и последващата реализация на завършващите образованието си ученици.

Подготвена е програма, която включва:

       - представяне на специалностите, които предлага училището за прием след седми и осми клас в кабинет 407;

           - получаване на подробна информация за учебните програми и условията за прием.

       - разглеждане на материалната база на гимназията;

       - среща с преподаватели и ученици на гимназията;

Нашата покана  е насочена към учениците завършващи  VІІ и VIIIклас и техните родители, на които предстои важен и отговорен избор за бъдещата професионална и личностна реализация.

Добре дошли!

Ден на търпението в ПГИМ

Ученици от 8-г клас в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”-Кюстендил отбелязаха Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение.

По атрактивен начин бяха раздадени материали за популяризиране на празника, бе изготвена мултимедийна презентация, както и табло-постер, където всеки имаше възможност да напише своето послание към доброта и толерантно отношение. Неговата функция е да провокира вниманието на ученици, учители и родители да обръщат повече внимание на търпението в забързания ни и динамичен живот, когато много лесно то може да бъде загубено.

Целта на кампанията е да се повиши единството и толерантността между хората, да напомня на учениците, че трябва да се уважават и да бъдат търпеливи един към друг и заобикалящите ги. Идеята на учениците е този ден да се превърне в традиция, за да предизвикват търпение, взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни отношения между ученици, родители и учители.

Дискусия за правата на потребителите в ПГИМЙордан Захариев

 

Ignat1

„Пазарували ли сте по интернет? Случвало ли ви се е да направите покупка онлайн, да платите и никога да не получите поръчката? Случвало ли ви се е да направите рекламация на някаква стока или услуга?”- с тези въпроси започна изключително атрактивната беседа Игнат Арсенов - директор на Европейския потребителски център сред учениците от ПГИМ ”Йордан Захариев” - Кюстендил. На мероприятието присъстваше и Венета Пейчева от Българска национална асоциация „Активни потребители". Експертите запознаха младите хора с изключително полезна информация за потребителите в пазарната среда и какво съдействие могат да получат при нарушени права и тяхната защита.

По думите им ежедневно нараства броя на хората, търсещи правата си чрез тях за съвет или помощ във връзка с трансграничното пазаруване. Европейската комисия и българското правителство финансират заедно европейския потребителски център, който предлага безплатно на потребителите правни консултации и помощ във всички държави на ЕС, както и в Норвегия и Исландия. При трансграничните потребители покупките онлайн продължават да бъдат главният източник на жалби. „Европейският потребителски център повишава доверието на потребителите в Единния европейски пазар, така че те да се възползват в по-голяма степен от него и да имат по-голям избор на стоки и услуги на по-ниски цени”, допълни Арсенов.

Венета Пейчева пък поясни, че основните цели на асоциацията „Активни потребители” са да защитава правата и интересите на хората чрез предоставяне на информация, която подпомага потребителите да се ориентират в пазарната среда, съдействие при нарушени права и интереси, при водене на съдебни дела или съдействие при извън съдебни процедури /помирителни комисии/ и др.