Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученичката  Анна-Мария Светославова Гъркова от  ПГИМ “Йордан Захариев“  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата  към ДАЗД

1      

Анна-Мария Светославова Гъркова, ученичка от XI А клас със специалност Икономическа информатика в ПГИМ “Йордан Захариев“ гр. Кюстендил  отново  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата -  консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Ученичката Анна-Мария Светославова Гъркова е номинирана за участие в конкурса за представител на Съвета за деца за област Кюстендил от Ученическия съвет на ПГИМ “Йордан Захариев“. Номинацията се базира на качествата на Анна-Мария Светославова Гъркова:  креативна е,  притежава организаторски умения, доказала се е, че умее да мотивира и обединява връстниците си за определени каузи или събития, може  да изразява и защитава общото мнение.

Съветът на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Във връзка с избора и като представител на област Кюстендил към Съвета на децата Анна-Мария Светославова Гъркова споделя: „Когато ми се обадиха по телефона и ми съобщиха:“ Честито, Вие сте одобрена за член на Съвета на децата към ДАЗД  и представлявате своята област Кюстендил“, много се развълнувах. За мен е чест да бъда в екипа на Съвета за децата, но това е и голяма отговорност, която осъзнавам.

През първия си мандат  имах шанса да участвам на среща с Мария Николова -  заместник министър-председател на Република България по икономическата и демографска политика, да участвам в изготвянето на “Бяла книга за детето”, участвах в инициативата „Най-голямото детско БЛАГОДАРЯ“ и „Най -големия открит урок“, открих много приятели от цялата страна. Разбрах, че  всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме.”

4