Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил към 08.11.2021 г. се освободи още едно място в Х “Б” клас, специалност “Електронна търговия” – код 4820401  професия “Икономист - информатик” – код 482040, поради преминаване на ученик в самостоятелна форма на обучение и свободните места в тази паралеката са общо 9.