Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
 
„Учител на годината“ и „Ученик на годината“
 
С радост ви съобщаваме, че за пореден път в края на учебната година в ПГИМ се присъдиха отличията „Учител на годината“ и „Ученик на годината“.
Отличието „Учител на годината“ се присъжда на учители, които са постигнали трайни резултати в педагогическата си дейност, имат висока култура на педагогическо общуване, носители са на педагогически иновации и се ползват с авторитет и уважение сред учениците, родителите и обществеността.
За учебната 2021/2022 г. носител на отличието е г-жа Диляна Боева – старши учител по професионална подготовка, за активната й работа по подготовката и осъществяването на иновацията на ПГИМ за успешна професионална реализация с учениците от XIв клас, сп. „Оперативно счетоводство“, ежегодното споделяне на добри педагогически практики и активната й работа за издигане на авторитета на професионалното образование в ПГИМ Кюстендил.
Ученикът на годината трябва да има високи постижения в учебния и възпитателния процес, непрекъснат стремеж към усъвършенстване, да участва активно в училищния живот, както и в проекти, конференции, конкурси, състезания и олимпиади, да има получени награди, да бъде толерантен и етичен в отношението към учители и съученици. Отличието се присъди на Анна-Мария Гъркова от XIа клас, сп. „Икономическа информатика“. Тя е с отличен успех, председател е на Ученическия съвет на ПГИМ „Йордан Захариев ", знаменосец на училищното знаме, представител на област Кюстендил в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. Участва в организирането на различни инициативи и благотворителни кампании, взема активно участие в училищни мероприятия.
Честитим отличията на г-жа Боева и на Анна-Мария, като им пожелаваме здраве и много бъдещи успехи!
288346084_144093294874622_1175799579938526942_n.png

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИ ДЗИ ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Защита на дипломен проект - теоретичната част на 20.05.2022 г.

  1. Спец. „Електронна търговия“ – начален час 8,30 – стая 201
  2. Спец. „Икономика и мениджмънт“ – начален час 13,00 – стая 202
  3. Спец. „Митническа и данъчна администрация“ – начален час 8,30 – стая 203
  4. Спец. „Банково дело“ – начален час 13,00 – стая 204

Защита на дипломен проект – практическа част на 23.05.2022 г.

  1. Спец. „Електронна търговия“ – начален час 8,30 – стая 201
  2. Спец. „Икономика и мениджмънт“ – начален час 13,00 – стая 202
  3. Спец. „Митническа и данъчна администрация“ – начален час 8,30 – стая 203
  4. Спец. „Банково дело“ – начален час 13,00 – стая 204

ID.png    ИНОВАЦИЯ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

В изпълнение на НП „Иновации в действие“  ПГИМ „Йордан Захариев“ е домакин на мобилност, в която наши партньори са ПГИ гр.Перник и ПГСС гр. Кюстендил. Програмата на мобилността включва сътрудничество и обмен на добри иновативни практики. Във връзка с това днес беше представен първият от поредицата открити уроци - упражнение на тема „Разчети с персонала“, който беше проведен с учениците от 11-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“. В този клас се осъществява и нашата иновация за успешна професионална реализация, чиято цел е обучението по счетоводство на предприятието да има по-голяма практическа насоченост,  а придобитите практически умения да станат по-приложими.

Учителите Диляна Боева и Соня Митова проведоха урока на базата на интегративния подход в обучението, като бяха  включени елементи от три учебни дисциплини – Счетоводство на предприятието – разширена професионална подготовка, Трудово право и Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация.

Бъдещите счетоводители показаха знания, свързани със същността и съдържанието на трудовите договори и необходимите документи за сключването им. Не пропуснаха да отбележат и важни задължения на работодателите, сред които регистрация на трудовите договори в НАП и задължителен инструктаж за безопасност и здраве при работа.

Бяха показани и практически умения за изготвяне на трудов договор, за изчисляване и осчетоводяване на работни заплати. Обработка на тези данни беше демонстрирана и чрез използване на програмен продукт „ТРЗ и ЛС pro“.

Изводът, който беше направен в края на урока е, че иновация на ПГИМ дава възможност за създаване на нова култура на учене при учениците, която е свързана не само с предоставяне на определени знания, а учи как да се прилага наученото, което е главната цел на обучението.

collageSite.png

Иновация по професионална подготовка за успешна реализация
На 29.04.2022 г. учители и ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ взеха участие в регионалния образователен форум „Креативност и иновации“ по НП „Иновации в действие“, чийто домакин беше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев.
На форума иновативните училища от регион Югозападен (Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област и София – град) представиха образователни иновации в различни области - дигитализация в образованието, позитивно образование, креативност и култура за иновации, интегративния подход в обучението, STEM образование и др.
На пленарната сесия нашият екип представи реализирана в гимназията „Иновация по професионална подготовка за успешна реализация“, която се провежда с учениците от XI-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“. Те ще бъдат първите от тази специалност, които ще положат втори задължителен ДЗИ по професионална подготовка. Обучението по „Счетоводство на предприятието“ в часовете по разширена професионална подготовка по изготвена и реализирана с участие на бизнеса учебна програма, обсъждането на реални икономически казуси и включените допълнителни предмети „Трудово право“ и „Социално осигуряване“ ще позволят да бъде постигната практическата насоченост на обучението, към която се стремим. Постигнатите резултати на ДЗИ през учебната 2022/2023 г. ще бъдат важен индикатор за изпълнението на проекта.
Иновацията дава възможност бизнесът да планира и участва в подготовката на икономически специалисти с комплексни знания и умения и установява добри практики за успешно партньорство между професионалното образование и бизнеса.
 
280031777_133664565917495_6370337077918581432_n.png

Отново повод за гордост!

     Осмокласникът Николай Банчев e класиран на първо място в своята възрастова група на областния кръг на националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“ в категория Програмист. Отличието е за проекта му „Тайните на времето“.
     „Тайните на времето“ е трети епизод от серия кратки анимирани филмчета, посветени на историята и забележителностите на град Кюстендил. Идеята за поредицата се заражда по време на миналогодишното издание на състезанието „IT Знайко“. Главните герои Бохо и Знайко са на гости на приятеля си Ники и заедно с него разкриват вълнуващи тайни от историята на родния му град.
     В настоящия епизод тримата се пренасят в средновековния Велбъжд. Ники разказва историята на част от символите на града – Пирковата кула и уникалната 600-годишна часовникова камбана, чийто звън и до ден днешен се чува от всички краища на града.
     Целта на поредицата е да представи исторически факти и местни легенди по един увлекателен и забавен начин. Това ще провокира децата и тийнейджърите от Кюстендил да погледнат на заобикалящата ги градска среда от нова перспектива. А защо не и да стимулира любопитството на туристите и да привлече повече посетители в града!?
     Чудесно, Ники! Очакваме с нетърпение следващия епизод от поредицата ти!