Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
"Иновативните училища- силата на споделени опит"
На 15 и 16.02 в гр. Перник бе проведен регионален форум за образователни иновации за югозападна България на тема: "Иновативните училища- силата на споделени опит".
В форума участие взеха : Борислав Гошев- ръководител
Никола Чаушев- ученик от 9 б клас 
Свилен Ангелов- ученик 9 б клас
ПГИМ" Йордан Захариев" - гр. Кюстендил  представи своята иновация"Финансово и правно грамотни в 21 век"
IMG-577f2a8817e6f8e2f47ccc0709b22117-V.jpg

Скъпи приятели, 

Националната асоциация на доброволците в Република България и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " връчиха днес грамота на 
ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА- ученичка от 11а клас на ПГИМ "Йордан Захариев " за проявена инициативност и креативност при участие в конкурс на тема " Моите  представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари".
Горди сме с активната гражданска позиция и развитието на творческия потенциал на нашите учиници!
IMG_20240207_110317.jpg

Уважаеми родители, 

На 20.09.2023г. от 18.00 часа в ПГИМ "Йордан Захариев " ще се проведе родителска среща за учениците от 9, 10, 11 и 12 клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с отпускане на стипендии за  II ри учебен срок на  учебна 2023/2024 г., Ви уведомяваме:
 

Стипендии се отпускат след завършено основно образование. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на втория етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  за месечна стипендия може да получите от    класния ръководител.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 933.00 лв. включително за периода м.08.2023г.-м.01.2024г./или м.07-м.12 / , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат в следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК

Стипендиите ще се изплащат по банкова сметка открита на името на ученика

          Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 06.02.2024 г.  до 26.02.2024г включително.

Комисията изградена със Заповед № 1446 /13.09.2023 год.във    връзка с чл. 8 от   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год.  ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ   НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД   ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 27.02.2024 г.