Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
Отново е есен и отново е време за училище!
Тържественото откриване на учебната 2023 - 2024 година в ПГИМ „Йордан Захариев“ ще бъде от 10,00 часа в двора на гимназията.
 
1509.jpg

Информация

за свободните места в ПГИМ "Йордан Захариев", прием в 8 клас за учебната 2023/2024 към 07.09.2023г.

В специалност "Икономическа информатика" - код 4820101 - 1 свободно място.

В специалност: “Икономика и мениджмънт” – код 3451204 - 1 свободно място.

 

Родителска_среща.jpg
Уважаеми родители, 
На 13.09.2023г. от 18.00 часа в ПГИМ "Йордан Захариев " ще се проведе родителска среща за учениците от VІІІа, VІІІб, VІІІв и VІІІг клас.

     С гордост ви съобщаваме, че г-жа Диляна Боева бе удостоена с почетната награда „Неофит Рилски“. Това е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

     Учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

    Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

     Честито, г-жо Боева!

 

Може да бъде изображение с 6 души и текст, който гласи '24 май ден светите братя кирил методий, на българскат азбука, просвета куатура ина лавянската книжовност'