Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
Отново е есен и отново е време за училище!
Тържественото откриване на учебната 2023 - 2024 година в ПГИМ „Йордан Захариев“ ще бъде от 10,00 часа в двора на гимназията.
 
1509.jpg
Родителска_среща.jpg
Уважаеми родители, 
На 13.09.2023г. от 18.00 часа в ПГИМ "Йордан Захариев " ще се проведе родителска среща за учениците от VІІІа, VІІІб, VІІІв и VІІІг клас.

     С гордост ви съобщаваме, че г-жа Диляна Боева бе удостоена с почетната награда „Неофит Рилски“. Това е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

     Учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

    Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

     Честито, г-жо Боева!

 

Може да бъде изображение с 6 души и текст, който гласи '24 май ден светите братя кирил методий, на българскат азбука, просвета куатура ина лавянската книжовност'

Информация

за свободните места в ПГИМ "Йордан Захариев", прием в 8 клас за учебната 2023/2024 към 07.09.2023г.

В специалност "Икономическа информатика" - код 4820101 - 1 свободно място.

В специалност: “Икономика и мениджмънт” – код 3451204 - 1 свободно място.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ДАТИ

12 “А” клас - специалност “Икономическа информатика”

  1. специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист - информатик” – ХІІ „А” клас - дневна и самостоятелна форма- стая 202 на 23.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.
  2. специалност „Икономическа информатика - дневна и самостоятелна форма на обучение“, професия „Икономист - информатик” – ХІІ „А” клас- стая 201 на 26.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

12 “Б” клас - специалност “Икономика и мениджмънт”

  1. специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – ХІІ „Б” клас - дневна и самостоятелна форма на обучение - стая 203 на 23.05.2023 г. с начален час 13.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.
  2. специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист” – ХІІ „Б” клас - дневна и самостоятелна форма на обучение - стая 201 на 29.05.2023 г. с начален час 08,30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

 12 “В” клас - специалност “Оперативно счетоводство”

  1. специалност „Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител” – ХІІ „В” клас - стая 204 на 23.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.

2.специалност „Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител” – ХІІ „В” клас - стая 202 на 26.05.2023 г. с начален час 8.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ПРАКТИКА.

12 “Г” клас - специалност “Бизнес администрация”

  1. специалност „Бизнес администрация”, професия „Офис - мениджър” – ХІІ „Г” клас - дневна и индивидуална форма на обучение - стая 205 на 23.05.2023 г. с начален час 13.30 часа. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ ТЕОРИЯ.

       2. специалност „Бизнес администрация”, професия „офис - мениджър” – ХІІ „Г” клас - дневна и индивидуална форма на обучение-  стая 202 на 29.05.2023 г. с начален час 08,30 часа.ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ              ПРАКТИКА.