Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ВАЖНО!!!

За училищата от община Кюстендил учебните занятия се възстановяват на 11.01.2017 г. 

ВАЖНО!!!

Списъците на пътуващите ученици от ПГИМ "Йордан Захариев" можете да намерите в сайта на училището  pgimkn.com в меню Документи, подменю Списък на пътуващите ученици.

Робърт Ананиев от XII-г клас на призово място от заключителния етап на XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО за средношколци – 2016 г.

 

Robert1

Робърт Ананиев от XII-г клас, специалност „Банково дело“ се класира на четвърто място на заключителния етап на XVIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци, който се проведе на 3 декември 2016 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Според приетия от съорганизаторите регламент  резултатът се признава за оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2017-2018 г.

Конкурсът се организира от обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. Съорганизатори са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

В състезанието участваха 36 ученици от 14 професионални гимназии в страната. Участниците бяха поздравени от доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и продължаващо обучение в УНСС и от проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ във Финансово-счетоводния факултет на УНСС и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България.

В продължение на три астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи. Писмените им работи бяха оценени от комисия от дипломирани експерт-счетоводители и преподаватели във Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Робърт Ананиев получава грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство, а неговият ръководител Диляна Боева – грамота и годишен абонамент за 2017 г. за списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант.

Доброволците от ПГИМ“Йордан Захариев“ с грижа за околната среда

 

            Поредната среща на учениците от ПГИМ “Йордан Захариев“ с потребители на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“. Този път поводът беше засаждане на растения от вида Американски червен дъб в района на Кюстендилския драматичен театър.
            Използвахме възможността и да поиграем боча - спорт, който се очаква да бъде включен в следващите Параолимпийски игри.
Нашите приятели от Дома ни очакват и за Коледните празници. Готвим изненади!
            Мероприятията се отразяват от участниците в клуб „Фотография и реклама“.

111

 

2222

33333

44444

 

 

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев" на гости на Административен съд- Кюстендил

administrativen

Ученици от единадесетите класове на ПГИМ „Йордан Захариев" - Кюстендил и техни преподаватели участваха в организирана от Административен съд - Кюстендил лекция на тема: "Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Съдебната власт в Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в Република България. Професията „Съдия". Как се става съдия - изисквания, според Закона за съдебната власт. Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България".

Лектор по темата бе заместник-председателят на Административен съд-Кюстендил съдия Даниела Петрова, която успя да спечели вниманието на присъстващите гимназисти, като ги запозна със структурата на съдебната система в Република България и по-конкретно за специализираните съдилища. Най-голям интерес учениците проявиха към съдийската професия и качествата, които трябва да притежава съдията.

Срещата бе във връзка с реализиране на съвместна Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 год.

С оглед проявения интерес от учениците и преподавателите, до края на Програмата ще бъдат организирани още две лекции, за което са ангажирани и други съдии от Административен съд - Кюстендил, съобщиха за Дарик от съда.

Целта на образователната програма е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

Забравен и самотен … ?

       В Банската градина има паметник, пред който много, много рядко някой поставя цветя. Поколения малки кюстендилчета са играли край СЪРНИЧКАТА, но те и наследниците им едва ли са запомнили чий бюст-паметник се е сгушил под плачещата черница.

        Кюстендил е сред малкото градове, които са увековечили името на Яворов. Гордеят се с това Поморие, София, Гоце Делчев, столицата на Армения – Ереван. Дело на скулптора Григор Агаронян, бюст-паметникът в нашия град е копие на този в Борисовата градина.

     На 1 ноември ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ посадиха цветя пред паметника на Яворов. За тях не беше просто един неучебен ден, а празник, ден за почит към нашите книжовници, борци и писатели.

1

 

3

 

5  2