Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученичката от 12 в клас, специалност "Митническа и данъчна администрация" Рая Котева, успешно премина обучение на тема "Набанков финансов сектор на България", организирано от Комисия за финансов надзор и фондация " Ат. Буров". След обучението ученичката получи удостоверение за обучение по прогрмата.

raja