Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

    dineva

На 02.03.2018 година  ПГИМ "Йордан Зхариев" отбеляза патронния си празник.

На барелефа на Йордан Захариев в двора на гимназията ученици поднесоха цветя. 

barelef

В зала „ Асклепий“  на  РИМ- Кюстендил учениците от 10 и 11 клас присъстваха на лекция, посветена на  живота и делото на патрона на гимназията. Доц. Ангел Джонев представи най-новото издание „Изследовател с обектив“, събрало над 700 снимки, направени от Йордан Захариев.

В залата на Килийното училище се състоя тържество под  надслов „Йордан Захариев – неуморният радетел за българщина“.

„Тук младите хора  винаги са търсели изява, стремели са се да бъдат по-различни, по-знаещи и по-можещи от своите връстници. Доказателство за това са многото награди и отличия, завоюваните призови места в различни конкурси и състезания. Навсякъде името на ПГИМ е знак за качество, оригиналност, професионални знания и умения.

Стремежът на нашите възпитаници винаги е бил сами да поемат отговорност за своя живот и да прилагат на практика наученото. Учениците на ПГИМ завършват като изградени професионалисти, което е сигурен залог за успех в живота и кариерата. Успешната им реализация на пазара на труда е най-точният показател за качеството на полученото професионално образование.“ – подчерта в словото си г-жа Таня Динева – директор на гимназията.

 „ Равни в спорта“ бе мотото на проведения  спортен празник, в който взеха участие учениците от 11 и 12 клас.

4

3

2

 

ОТКРИТ УРОК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“

От тази учебна година за първи път дисциплината „Предприемачество“ се изучава в осми клас. Обучението има за цел да разширява и усъвършенства компетентностите и да акцентира върху развитието на личностния потенциал на ученика. Реализира се чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание, работа по проекти, срещи с предприемачи и др.

Urok1

Учениците от 8-г клас, сп.“Банково дело“ под ръководството на своя преподавател Диляна Боева проведоха открит урок по предприемачество, в който представиха резултатите от обучението в час и работата си по допълнително поставените задачи, свързани с изготвяне на портфолио и съчинение по определена тема, свързана с предприемачеството.

Urok2

В своето портфолио те показаха наученото до този момент – от основните термини до бизнес идеята и бизнес модела.

Класът работи разделен на четири екипа, които от деветте основни блока на бизнес модела изготвиха негов макет и го разработиха за конкретна бизнес идея „Заведение за хранене“.

Urok3

Представени бяха и съчиненията на тема „Моята рецепта за успех“. Според тях успехът не винаги се материализира в голямо богатство или звездна слава. Зад добрия резултат, който всички виждат накрая, стои много работа, страст и упоритост.

Urok4

Гост на урока беше и госпожа Катя Хаджийска, собственик на бизнес. Тя разказа как е развила своето хоби до успешен бизнес и пожела на учениците да не пропускат шанса, който имат в момента да натрупат ценни знания за предприемачеството.

 

Urok6

Urok5

Ученици от ПГИМ със стипендии на фондация Комунитас

В тазгодишното класиране на фондация Комунитас- проект 1000 стипендии, ПГИМ е представен от 3-ма свои възпитаници, преминали успешно двата кръга- есе и интервю,  в различни предметни области. Това са:

  Габриела Бисерова Николова- носител на основна стипендия в област Български език и литература.

               Антон Валентинов Станков - носител на поощрителна стипендия,  за втори път, в област Химия и опазване на околната среда.

            Венцислава Венциславова Георгиева- носител на поощрителна стипендия в област Философия.

                Отличното постижение на учениците е резултат от сериозната подготовка по общообразователни и икономически дисциплини, която са получили в ПГИМ. Това е пореден успех на ученици и учители от професионалната гимназия. Всички лауреати на стипендията са ученици в единадесети клас, специалност Данъчна и митническа администрация, класът с най- висок успех от курса на обучение и с най- голяма активност в разностранната извънкласна дейност на училището и младежките организации в град Кюстендил.

            Освен финансово изражение, стипендията дава  достъп до професионални консултации от изявени специалисти в заявената от стипендианта област, както и кредит за книги. В проекта участват и учители, които подпомагат ученика в учебния процесУчителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, те също получават финансов стимул и кредит за книги. Сред одобрените 68 учители от страната са Елка Коларска, учител по Философия и Силвия Русимова, учител по биология и химия в ПГИМ. 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г“

На тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Завърши работата по проект „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито”.

            Проектът, който осъществихме е финансиран от Министерството на околната среда и водите /ПУДООС /. Както знаем, кампанията се провежда с цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора, чрез финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес.

            Стимулират се проекти на учебни заведения, които в най-голяма степен показват приобщаване на учениците към планираните дейности, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати, проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи.

            При разработване на проекта „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” бяха планирани екологични и природозащитни дейности, гарантиращи провеждане на ефективна екологична политика в образователно-възпитателния процес в ПГИМ „Й. Захариев”. Концепцията за екологосъобразно развитие, върху която изградихме нашия проект, включва опазването на природата, регулиране на природоползването и запазване качеството на жизнената среда. При разработването на концепцията от голямо значение  беше прилагането на разнообразие от форми на екологична култура и екологично мислене.  

           

            Смятаме, че участието в проекта на МОСВ и ПУДООС допринася за получаване на по- богат избор, по- голяма увереност и сигурност, откриване на повече способности и възможности у учениците. С реализацията на предходен проект засадихме дръвчета, създадохме цветни алеи. Изградихме алпинеум, създадохме пейки и нови екозони в двора, поставихме информационни табели на растителните видове. Обособихме екологичен кът в сградата с разнообразна растителност. Организирахме екологични празници „Природа и музика“, екоизяви, екопленер с международно участие. Поставихме начало на традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй”.

            Новост в настоящия проект„Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” е, че ще бъдат оформени учебна зона, зона за концерти и културни мероприятия, зона за отдих и игра. Друг позитивен ефект е създаването на връзка между училището и квартала.

           

С дейностите по проекта целим:

Изграждане на екологична култура и поведение на учениците чрез активно  участие в практическа дейност за създаване на естетична, благоприятна и мотивираща среда за занятия на открито, отдих и игри; изграждане на нагласи, ценностни системи и здравословен стил на живот, развитие на практически опит и формиране на жизнена позиция.

            С реализацията на този проект:

 изградихме постоянна класна стая на открито

 изградихме „Кът с експонати“, витринни конструкции- за природни и исторически обекти; България- част от европейското и световното природно и историческо наследство.

поставихме информационни табели на растителните видове

 организирахме и проведохме екопленер„Природа без граници”, Традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй“, а в  сборника, който издадохме,  споделихме добри идеи и  практики в областта на екологията и опазването на околната среда. Така отговорихме на стремежа на нашите ученици да бъдат значими и съпричастни към многото екологични проблеми.

 

Обща стойност на проекта:4993 лева  

 

Очаквани резултати:

            Създадени условия за използване и опазване на двора на гимназията от жителите на квартала /около 1500 жители/.            Обогатени зелени площи в двора с нови растителни видове.Cъздаден нов зелен оазис в сградата на училището

            Усвоени нови знания и повишена информираност и отговорност към екологичните проблеми на квартала и града

            Създадени  предпоставки за екологично възпитание и уважение към природата от учениците, техните родители и жителите на квартала.

            Формиране на навици за отговорно поведение при опазването на тревните площи и растителните видове.

            Ние, учителите и родителите, сме тези, които с действията си трябва да показваме на младите какво е отношението ни към природата. Днес младите хора участват в различни дейности -засаждане на дръвчета, разделно събиране на отпадъци, символично изключване на осветлението и така изразяват подкрепата си за по-сериозни действия срещу промените в климата. Зелените технологии могат да бъдат навсякъде, стига ние да им позволим ....

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ с престижно класиране на Национално състезание по природни науки и екология

nspne1 

Ученичките от дванадесети клас в ПГИМ– Деница Живкова и Габриела Тончева- се представиха успешно на Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе на 25 и 26 ноември 2017 година в град Кюстендил. Компетентно жури от уважавани университетски преподаватели, специалисти по природни науки, оцени проекта им „Шифърът към летописната книга на гените” с оценка Отличен (5.50).

            За работата си учениците казват: „основната цел на нашия проект е да докажем, че ранната диагностика на наследствените заболявания, както за семейството, засегнато от проблема, така и за обществото, е от огромно значение. Тя се постига чрез методите на пренаталната диагностика. По този начин могат да се диагностицират около 60 молекулни болести. Важно е да се извърви пътя на медико - генетичното консултиране: точно поставяне на диагноза,  правилно определяне на генетичния риск, съвет за генетичната прогноза и изходите в създадената в семейството ситуация. Учениците цитират дyмите на началника на Националната генетична лабоpатоpия пpоф. Иво Кременcки „...ползата на генетичните изcледвания, е не само да доказват кои cме и откъде cме дошли, а диагноcтиката, пpофилaктиката и ефективното лечение на наследствените болеcти. Имаме над 7000 генетични болести, които cе пpедават c виcок pиcк, имаме 50 000 в Бългаpия, които cе нyждаят от помощ”. Проектът „Шифърът към летописната книга на гените” търси отговори на тези въпроси.

            „Проучихме литературни източници, запознахме се с в изследваната област. В процеса на целеполагане използвахме Методът Smart, който твърди, че постигането на целите зависи от тяхното формулиране, и първата крачка към успеха са правилно определените цели. SMART целите са умни цели. Приложихме и Моделът GROW (,,Растеж”), създаден като модел на ефективни въпроси, с отворен характер, които способстват осъзнаване и като следствие отговорност. Важно е въпросите да отговарят на интересите, следвайки  хода на мислите. Добър резултат от използването на модела Grow е появата на мисли и идеи, до които не е достигано досега.” Разгледаните от нас въпроси са актуални и интересни, защото като знания обхващат много науки – генетика, анатомия и физиология, биохимия, еволюция и др., а като възможност за приложение на наученото- усвоените знания ни помагат да почувстваме приемствеността в природата и да намерим своето място в нея” – споделят ученичките.

            Получената отлична оценка може да бъде използвана за прием във висши учебни заведения в София, Пловдив, Бургас и Благоевград.

 

nspne3

nspne3