Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученици от ПГИМ със стипендии на фондация Комунитас

В тазгодишното класиране на фондация Комунитас- проект 1000 стипендии, ПГИМ е представен от 3-ма свои възпитаници, преминали успешно двата кръга- есе и интервю,  в различни предметни области. Това са:

  Габриела Бисерова Николова- носител на основна стипендия в област Български език и литература.

               Антон Валентинов Станков - носител на поощрителна стипендия,  за втори път, в област Химия и опазване на околната среда.

            Венцислава Венциславова Георгиева- носител на поощрителна стипендия в област Философия.

                Отличното постижение на учениците е резултат от сериозната подготовка по общообразователни и икономически дисциплини, която са получили в ПГИМ. Това е пореден успех на ученици и учители от професионалната гимназия. Всички лауреати на стипендията са ученици в единадесети клас, специалност Данъчна и митническа администрация, класът с най- висок успех от курса на обучение и с най- голяма активност в разностранната извънкласна дейност на училището и младежките организации в град Кюстендил.

            Освен финансово изражение, стипендията дава  достъп до професионални консултации от изявени специалисти в заявената от стипендианта област, както и кредит за книги. В проекта участват и учители, които подпомагат ученика в учебния процесУчителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, те също получават финансов стимул и кредит за книги. Сред одобрените 68 учители от страната са Елка Коларска, учител по Философия и Силвия Русимова, учител по биология и химия в ПГИМ.