Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ с престижно класиране на Национално състезание по природни науки и екология

nspne1 

Ученичките от дванадесети клас в ПГИМ– Деница Живкова и Габриела Тончева- се представиха успешно на Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе на 25 и 26 ноември 2017 година в град Кюстендил. Компетентно жури от уважавани университетски преподаватели, специалисти по природни науки, оцени проекта им „Шифърът към летописната книга на гените” с оценка Отличен (5.50).

            За работата си учениците казват: „основната цел на нашия проект е да докажем, че ранната диагностика на наследствените заболявания, както за семейството, засегнато от проблема, така и за обществото, е от огромно значение. Тя се постига чрез методите на пренаталната диагностика. По този начин могат да се диагностицират около 60 молекулни болести. Важно е да се извърви пътя на медико - генетичното консултиране: точно поставяне на диагноза,  правилно определяне на генетичния риск, съвет за генетичната прогноза и изходите в създадената в семейството ситуация. Учениците цитират дyмите на началника на Националната генетична лабоpатоpия пpоф. Иво Кременcки „...ползата на генетичните изcледвания, е не само да доказват кои cме и откъде cме дошли, а диагноcтиката, пpофилaктиката и ефективното лечение на наследствените болеcти. Имаме над 7000 генетични болести, които cе пpедават c виcок pиcк, имаме 50 000 в Бългаpия, които cе нyждаят от помощ”. Проектът „Шифърът към летописната книга на гените” търси отговори на тези въпроси.

            „Проучихме литературни източници, запознахме се с в изследваната област. В процеса на целеполагане използвахме Методът Smart, който твърди, че постигането на целите зависи от тяхното формулиране, и първата крачка към успеха са правилно определените цели. SMART целите са умни цели. Приложихме и Моделът GROW (,,Растеж”), създаден като модел на ефективни въпроси, с отворен характер, които способстват осъзнаване и като следствие отговорност. Важно е въпросите да отговарят на интересите, следвайки  хода на мислите. Добър резултат от използването на модела Grow е появата на мисли и идеи, до които не е достигано досега.” Разгледаните от нас въпроси са актуални и интересни, защото като знания обхващат много науки – генетика, анатомия и физиология, биохимия, еволюция и др., а като възможност за приложение на наученото- усвоените знания ни помагат да почувстваме приемствеността в природата и да намерим своето място в нея” – споделят ученичките.

            Получената отлична оценка може да бъде използвана за прием във висши учебни заведения в София, Пловдив, Бургас и Благоевград.

 

nspne3

nspne3