Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ВАЖНО!!!

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка

на ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2017/2018 година

в ПГИМ „Йордан Захариев“ – град Кюстендил

 

Сесия

Време на провеждане

От ......... до..........

 

Ученици

Подаване на заявление за допускане до изпити

Стая

на провеждане на изпитите

Януарска

/редовна/

от 03.01.2018 г.

до 31.01.2018 г.

IX – XII клас

до 15.12.2017 г.

201

Априлска

/редовна/

от 09.04.208 г.

до 30.04.2018 г.

XII клас

до 30.03.2018 г.

201

Майска

/поправителна/

от 02.05.2018 г. до 17.05.2018 г.

XII клас

до 25.04.2018 г.

201

Юнска

/редовна/

от 04.06.2018 г. до 25.06.2018 г.

IX – XI клас

до 25.05.2018 г.

201

Юлска /поправителна/

от 02.07.2018 г. до 14.07.2018 г.

IX – XII клас

до 30.06.2018 г.

201

Август – септември

/поправителна/

от 27.08.2018 г. до 14.09.2018 г.

IX – XII клас

до 22.08.2018 г.

201