Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Националното състезание по политическа икономия

Виктория Стойнев от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, ученичка от 12г, специалност Бизнес администрация, Кюстендил е първенец от Националното състезание по политическа икономия се признава оценка „Отличен 6.00“ за резултат от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване в специалност „Политическа икономия“, и получи и грамота, и парична награда. Състезанието е индивидуално и се провежда в два етапа. Първият е писмен – изготвяне на есе, вторият е устен – събеседване по есето.