Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Ден на търпението в ПГИМ

Ученици от 8-г клас в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”-Кюстендил отбелязаха Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение.

По атрактивен начин бяха раздадени материали за популяризиране на празника, бе изготвена мултимедийна презентация, както и табло-постер, където всеки имаше възможност да напише своето послание към доброта и толерантно отношение. Неговата функция е да провокира вниманието на ученици, учители и родители да обръщат повече внимание на търпението в забързания ни и динамичен живот, когато много лесно то може да бъде загубено.

Целта на кампанията е да се повиши единството и толерантността между хората, да напомня на учениците, че трябва да се уважават и да бъдат търпеливи един към друг и заобикалящите ги. Идеята на учениците е този ден да се превърне в традиция, за да предизвикват търпение, взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни отношения между ученици, родители и учители.