Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
 
„Учител на годината“ и „Ученик на годината“
 
С радост ви съобщаваме, че за пореден път в края на учебната година в ПГИМ се присъдиха отличията „Учител на годината“ и „Ученик на годината“.
Отличието „Учител на годината“ се присъжда на учители, които са постигнали трайни резултати в педагогическата си дейност, имат висока култура на педагогическо общуване, носители са на педагогически иновации и се ползват с авторитет и уважение сред учениците, родителите и обществеността.
За учебната 2021/2022 г. носител на отличието е г-жа Диляна Боева – старши учител по професионална подготовка, за активната й работа по подготовката и осъществяването на иновацията на ПГИМ за успешна професионална реализация с учениците от XIв клас, сп. „Оперативно счетоводство“, ежегодното споделяне на добри педагогически практики и активната й работа за издигане на авторитета на професионалното образование в ПГИМ Кюстендил.
Ученикът на годината трябва да има високи постижения в учебния и възпитателния процес, непрекъснат стремеж към усъвършенстване, да участва активно в училищния живот, както и в проекти, конференции, конкурси, състезания и олимпиади, да има получени награди, да бъде толерантен и етичен в отношението към учители и съученици. Отличието се присъди на Анна-Мария Гъркова от XIа клас, сп. „Икономическа информатика“. Тя е с отличен успех, председател е на Ученическия съвет на ПГИМ „Йордан Захариев ", знаменосец на училищното знаме, представител на област Кюстендил в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. Участва в организирането на различни инициативи и благотворителни кампании, взема активно участие в училищни мероприятия.
Честитим отличията на г-жа Боева и на Анна-Мария, като им пожелаваме здраве и много бъдещи успехи!
288346084_144093294874622_1175799579938526942_n.png