Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИ ДЗИ ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Защита на дипломен проект - теоретичната част на 20.05.2022 г.

  1. Спец. „Електронна търговия“ – начален час 8,30 – стая 201
  2. Спец. „Икономика и мениджмънт“ – начален час 13,00 – стая 202
  3. Спец. „Митническа и данъчна администрация“ – начален час 8,30 – стая 203
  4. Спец. „Банково дело“ – начален час 13,00 – стая 204

Защита на дипломен проект – практическа част на 23.05.2022 г.

  1. Спец. „Електронна търговия“ – начален час 8,30 – стая 201
  2. Спец. „Икономика и мениджмънт“ – начален час 13,00 – стая 202
  3. Спец. „Митническа и данъчна администрация“ – начален час 8,30 – стая 203
  4. Спец. „Банково дело“ – начален час 13,00 – стая 204