Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

14. -18.05.2018 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 22.05.2018 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

 
 

- български език и литература

21.05.2018 г.

 

- математика

23.05.2018 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 06.06.2018 г.

5

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

13.06. - 19.07.2018 г. вкл.

6

Подаване на документи за участие в приема за ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г.

20.06. - 26.06.2018 г. вкл.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07. - 06.07.2018 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07. - 17.07.2018 г. вкл.

11

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

12

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20 - 24.07.2018 г. вкл.

13

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

14

Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране

27.07. - 30.07.2018 г. вкл.

15

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

16

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Oпределя се от
директора

до 11.09.2018 г. вкл.

17

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2018 г. вкл.