Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

 СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

 

 

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

03- 05.07.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 06.07.2017 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017 г.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

10.07.2017 г.

5

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

11.07. 2017 г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 13.07.2017 г.

7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017 г.

8

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 18.07.2017 г. вкл.

9

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2017 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

20.07.2017г.

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017 г.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 26.07.2017 г. вкл.

13

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Oпределя се от

директора

до 04.09.2017 г. вкл.

14

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 11.09.2017 г. вкл.