Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

20210127 125415          20210127 125042

В изпълнение на програмата за реализация на иновацията за успешна професионална реализация на 27.01.2021 г. онлайн се проведе второто съвместно занимание на учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност“.

Заниманието се реализира чрез платформата G suite - Google classroom. Темата беше „Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии“. Използвайки възможностите на електронното обучение и електронните ресурси във виртуалната класна стая преподавателят Диляна Боева представи учебното съдържание,  надграждайки традиционно използваните методи и подходи, съобразени с възможностите на ученици. Чрез активното си включване в решаването на поставените задачи бъдещите счетоводители показаха, че успешно и уверено тръгват по своя професионален път.

Господин Беловодски подчерта, че за бизнеса е важно счетоводителят не само да може да се справя с отчитането на дейността, но и да бъде съветник и консултант при решаването на икономически казуси.

С иновацията за успешна професионална реализация в ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил се стремим младите хора  да  изградят професионални умения, съответстващи на съвременните потребности на пазара на труда.   Работодателите  чрез включването си в обучението по счетоводство ще реализират своеобразна инвестиция в образованието на бъдещите си служители.