Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

официалното откриване на учебната 2020-2021 година (само за VIII клас) ще бъде на 15.09.2020 г. от 10.00 часа в двора на училището.

Учениците от IX и X клас да се явят за час на класа в 10.30 часа.

Учениците от XI и XII клас да се явят в 11.00 часа.

Поради противоепидемични мерки, достъпът до сградата на училището ще става в следния ред:

  • Учениците от VIII, IX и X клас ще влизат през вход Б (откъм столовата на училището).
  • Учениците от XI и XII клас ще влизат през вход А (централен вход на училището).

Учениците от всеки клас имат определена класна стая, в която ще се провеждат учебните занятия по всички дисциплини (с изключение на дисциплините, свързани с ползването на компютри и ФВС). Графикът на класните стаи е следния:

VIII а клас - 104 кабинет - класен ръководител Антоанета Десподова

VIII б клас - 207 кабинет - класен ръководител Емилия Атанасова

VIII в клас - 103 кабинет - класен ръководител  Мария Кирилова

VIII г клас - 102 кабинет - класен ръководител  Мария Кинтишева

IX a клас - 206 кабинет - класен ръководител Лиляна Шипарова

IX б клас - 101 кабинет - класен ръководител  Десислава Спиридонова

IX в клас - 201 кабинет - класен ръководител  Милена Димитрова

IX г клас - 202 кабинет - класен ръководител Гергана Митрева Дубровин

X а клас 204 кабинет - класен ръководител  Славянка Борисова

X б клас 203 кабинет - класен ръководител  Мирослава Игова

X в клас 205 кабинет - класен ръководител  Диляна Боева

X г клас 105 кабинет - класен ръководител  Светлана Жекова

XI а клас 304 кабинет - класен ръководител  Георги Цанков

XI б клас 305 кабинет - класен ръководител Румяна Кирилова

XI в клас 306 кабинет - класен ръководител  Биляна Христова

XI г клас 307 кабинет - класен ръководител Илиян Флорев

XII а клас 401 кабинет - класен ръководител  Марияна Карчева

XII б клас 403 кабинет - класен ръководител  Даниела Радкова

XII в клас 405 кабинет - класен ръководител  Георги Пенков

XII г клас 407  кабинет - класен ръководител Анна Манчева