Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Списък на учебниците и учебните помагала

Сисък на учебниците и учебните помагала, по които ще се провежда обучението на ученици в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт “Йордан Захариев” – Кюстендил през учебната 2019/2020 година изтегли

 

Обявяване на свободни места за учебната 2019/2020 година

1. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 1 свободно място за ІХ клас /прием след VІІ клас/;
2. Специалност “Електронна търговия” – код 4820401 професия “Икономист - информатик” – код 482040 за учебната 2019/2020 г. 7 свободни места за Х клас /прием след VІІ клас/;
3. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 9 свободни места за Х клас /прием след VІІ клас/;
4. Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2019/2020 г. 2 свободни мяста за Х клас / прием след VІІ клас /;
5. Специалност “Банково дело” – код 3430101, професия “Финансист” – код 343010 за учебната за учебната 2019/2020 г. 5 свободни места за Х клас /прием след VII клас/;
6. Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2019/2020 г. 2 свободни места за ХI клас /прием след VII клас/;
7. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 1 свободно място за ХI клас /прием след VІІ клас/;
8. Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101, професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2019/2020 г. 5 свободни места за ХI клас / прием след VІIІ клас /;
9. Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101, професия “Офис мениджър” – код 346010 за учебната 2019/2020 г. 7 свободни места за ХI клас /прием след VIII клас/;
10. Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101, професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2019/2020 г. 7 свободни мeста за ХII клас /прием след VII клас/;
11. Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2019/2020 г. 3 свободни места за ХII клас /прием след VІІ клас/;

 

12. Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2019/2020 г. 1 свободно място за ХII клас / прием след VІІ клас /;
13. Специалност “Банково дело” – код 3430101, професия “Финансист” – код 343010 за учебната 2019/2020 г. 5 свободни места за ХII клас /прием след VІІ клас/;
14. Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101, професия “Офис мениджър” – код 346010 за учебната 2019/2020 г. 2 свободни места за ХII клас /прием след VIII клас/;