Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“  УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА 

"САМОСПАСЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПО ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ"

IMG 1390

То се организира в рамките на проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения". Проектът е насочен към развитието на единен модел за изграждане на капацитет за действия на населението при възникването на наводнения и последващи кризи.

В обучението, проведено в Областен съвет на БЧК Кюстендил на 30 и 31 Октомври 2018 г. участваха 20 ученици от осми и девети клас на гимназията. Те получиха необходимите знания  и  практически умения, така че да могат ефективно, в случай на наводнение и последващи кризи, да предпазят себе си и да окажат първа помощ на себе си и на околните, до пристигане на специализирани спасителни екипи. Освен това се запознаха с базовите стъпки при  разработване на семеен план за действие при бедствие и с подготовка на раница за бедствени случаи. На особен интерес се радваха практическите упражнения по оказване на първа помощ.

В края на обучението учениците единодушно стигнаха до извода, че когато сме предварително подготвени за дадено бедствие, има много по-голям шанс да реагираме правилно и да намалим рисковете от създалата се ситуация.

IMG 1411

IMG 1407

IMG 1392