Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Робърт Ананиев от XII-г клас на призово място от заключителния етап на XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО за средношколци – 2016 г.

 

Robert1

Робърт Ананиев от XII-г клас, специалност „Банково дело“ се класира на четвърто място на заключителния етап на XVIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци, който се проведе на 3 декември 2016 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Според приетия от съорганизаторите регламент  резултатът се признава за оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2017-2018 г.

Конкурсът се организира от обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. Съорганизатори са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

В състезанието участваха 36 ученици от 14 професионални гимназии в страната. Участниците бяха поздравени от доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и продължаващо обучение в УНСС и от проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ във Финансово-счетоводния факултет на УНСС и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България.

В продължение на три астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи. Писмените им работи бяха оценени от комисия от дипломирани експерт-счетоводители и преподаватели във Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Робърт Ананиев получава грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство, а неговият ръководител Диляна Боева – грамота и годишен абонамент за 2017 г. за списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант.