Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

С П И С Ъ К

на учебниците и учебните помагала,

по които ще се провежда обучението на ученици

в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт

 “Йордан Захариев” –  Кюстендил

през учебната 2023/2024  година

 

 

  1. Български език и литература – ООП

VІІІ клас -  Български език, изд. БГ Учебниик – авт. Маркова, Върбанова, Паскалев  – изд. 2017 г.

VІІІ клас -  Литература, изд. “Булвест 2000” – авт. Ил. Кръстева; В. Герджикова; Б. Пенчева  – изд. 2017 г.

ІХ клас – Български език, БГУчебниик – авт. Маркова, Върбанова, Паскалев, М. Балинова  – изд. 2017 г.

               Литература,изд. “Булвест 2000” , автори: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева – изд. 2018 г.

Х клас - Български език,  “ БГ Учебник” – П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев, изд. 2019 г.

                  Литература изд. “ БГ Учебник” – И. Инев; А. Руневска; М. Бакърджиева, изд. 2019 г.

ХІ  клас - Български език, Автори: . Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев,  изд. 2020

                Литература, изд.къща “БГ учебник.; Автори: И. Инев; А. Руневска; М. Бакърджиева

ХІІ а, б, в, г  клас -  Български език, БГ Учебниик – авт. Маркова, Върбанова, Паскалев, М. Балинова  – изд. 2017 г.

                Литература, “ БГ Учебник” – И. Инев; А. Руневска; М. Бакърджиева, изд. 2021 г.

2. Английски език

VІІІ клас – “Legacy Part 1, 2for 8 thg grade“, издателство Express Publishing /учебник/,  изд. 2017 г. + учебна тетрадка

ІХ а, б, в , г клас –  “Legacy“, Part 3,  издателство Express Publishing for 8th grade /учебник и учебна тетрадка/,  изд. 2018 г.

Х “а”, Х „б” и Х “в” , Х „г” клас – Legacy B1, Part 1, Express Pubilshing

3.Чужд език по професията - английски

ХІ клас –   „Business English“, издателство Express Publishing;

ХІІ “а”, ХІІ „б”,  ХІІ “в”, ХІІ „г”   клас –   „Business English“, издателство Express Publishing;

4. Немски  език –  чужд език

ІХ клас - Учебна  тетрадка “Diutsch echt einfach fur Bulgarien”, А1 за 9 клас, издателство Klett 2017 г.

Х клас – Просвета – София“ АД –Prima А1.2 – учебник и работна тетрадка за 10 клас, 2019 г.

XI клас - “Клет Българсия “ ООД –НЕА2-01 –учебник и работна тетрадка за 11 клас, 2020 г.

XII клас - “Клет България “ ООД –НЕА2-02 –учебник и работна тетрадка за 12 клас, 2020 г.

5.  Испански език – ІІ чужд език

ІХ клас – „Клет България“ ООД – изд. 2018 г.

Х клас – Nuevo Ven, Изд. „Edelsa“, 2019 г.

XI клас -  “Клет България” ООД - А2-01, 2020 г.

XII клас -  “Клет България” ООД - А2-02, 2021 г.

6. Математика –  ООП

VІІІ клас изд. “Архемед”, ООП,  автори Раяна Алашка, Мая Алашка, Пл. Паскалев, изд. 2017 г.

ІХ клас –  изд. “Архимед” - ООП,автори Раяна Алашка, Мая Алашка, Пл. Паскалев, изд. 2018 г.

Х клас-  изд. “Архимед” –ООП,автори Раяна Алашка, Мая Алашка, Пл. Паскалев, изд. 2019 г.

ХІ клас –  изд.Архимед, ООП, изд. 2020 - Раяна Алашка, Мая Алашка, Пл. Паскалев, изд. 2020 г.

ХІІ клас – Изд.Архимед, ООП, изд. 2020 - Раяна Алашка, Мая Алашка, Пл. Паскалев, изд. 2021 г.

7. Информационни технологии

VІІІ клас – издателство „Просвета“; автори: Елиза Стефанова; Мирослава Николова, год. на изд. 2017 г.

ІХ клас - изд. “Просвета” – авт. Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов, 2018 г.

Х клас - изд. Просвета” , 2019 г.

8. История и цивилизации 

VІІІ клас –   изд. “Просвета”  изд. 2017 г.

ІХ клас –  автор: Б. Гаврилов – изд. “Анубис“ – втора част – автори: Хр. Матанов; Хр. Мирчева; Й. Митев; К. Табакова; Д. Вачков – изд. 2018 г.

Х клас– издателство „Просвета“ – автор Пл. Павлов, 2019 г.        

9. География и икономика

VІІІ клас - изд. “Просвета” – авт. Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

ІХ клас - изд. “Просвета” – авт. Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова, Наджеда Николова

Х клас - изд. “Просвета” – Стела Дерменджиева, Петя Гъбева  и колектив

11. Философия

VIIІ клас – „Педагог 6“”   – авт. Галя Герчева – Несторова и кол., год. на издаване 2017 г.

ІХ клас – „Педагог 6“”   – авт. Галя Герчева – Несторова и кол., год. на издаване 2018 г.

Х клас –ИК “Педагог 6” – авт. Галя Герчева – Несторовова и колектив; година на издаване 2019 г.

12. Гражданско образование

ХІ и ХIІ клас -  СД “Педагог 6”  – авт. Галя Герчева -Несторова и колектив - 2020 г.

13. Биология и здравно образование –

VІІІ клас – издателство „Анубис“ – „Клет България“ - 2017 г.

IХ клас - издателство „Анубис“ – „Клет България“ - 2018 г.

 Х клас - издателство „Анубис“ – „Клет България - 2019 г.

 15. Химия и опазване на околната среда

VІІІ клас – издателство „Просвета Плюс“.

IХ клас - издателство „Просвета Плюс“.

 Х клас - издателство „Провеста Плюс”

16. Физика и астрономия

VІІІ клас - “Физика и астрономия”, изд. “Булвест 2000” – авт.  М. Максимов –ЗП, год. издаване 2017 г.

ІХ клас - “Физика и астрономия” – изд. “Педагог 6”  - Делев, Луизова и сие – авт. Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Велчев - ЗП

Х клас - “Физика и астрономия” – изд. “Педагог 6”  -ЗП

17. Здравословни и безопасни условия на труд – учебно помагало  – изд. „Нови знания“, автори: Атанаска Миленкова, изд. 2012 г.

ІХ клас - Здавословни и безопасни условия на труд – учебно помагало за ЗПП – изд. „Нови знания“, автори: Атанаска Миленкова, изд. 2012 г.

  1. Предприемачество - VІІІ клас, изд. Мартилен, автор Кирил Тодоров

19. Основи на счетоводството

ІХ клас – изд. “Мартилен” – издание 2009 г. - авт. Любен Петров

Х клас - изд. “Мартилен” – издание 2009 г. - авт. Любен Петров

20. Счетоводство на предприятието

ХІ в клас -  изд. “Мартилен” – с примерни задачи

                ХІ в клас - изд. “Мартилен” – сборник с решени задачи

21. Счетоводство – практика

       ХІІ клас - “Сборник задачи и въпроси по счетоводство” – изд. “ЕТ Анжели” – авт.   

       Димитър Раев – І, ІІ и ІІІ част

       ХІІ клас - “Сборник по основи на  счетоводство” – изд. “ЕТ Анжели” – авт.   

       Димитър Раев

22. Счетоводни стандарти – приложение, тестове и задачи

       І и ІІ част , автор Светла Павлова и Пенка Шукерова

23. Компютърно счетоводство

 няма учебник

24. Банково счетоводство

„Счетоводство на банките” – издателство „Форком”-2006, автор Стоян Стоянов,    Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова

25. Бюджетно счетоводство

      няма учебник

26. Правото

      няма учебнк

27. Основи на правото

ХІ клас – “Основи на правото” изд. “Мартилен” – авт. Георги Стефанов

ХІІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Георги Стефанов

28. Фирмено право

ХІІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Георги Стефанов

29. Финанси

ХІІ клас – “Финанси” изд. “Мартилен”  - ООД– проф. д-р ик.н. Цветан Коцев

30. Обща теория на статистиката

ХІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Мита Георгиева

Сборник задачи на “Обща теория на статистиката”

31. Статистика на индустрията

ХІІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Мита Георгиева

32. Бизнес комуникации

 Х клас – авт. Милка Ризова, Емилия Шаренска, изд. “Мартилен”

33. Борси и борсови операции

 ХІІ клас – “Борси и борсови операции” авт.Иван Илиев, изд. “Мартилен”

34. Индустриален маркетинг

ХІІ клас – изд. “Дионис” – авт. проф. Димитър Стоянов

35. Икономика на фирмата

ХІ клас – авт. Димитър Дончев и колектив, изд. “Мартилен”

ХІІ клас – изд. “Мартилен”, изд. “Мартилен”

36. Компютърен машинопис на кирилица и латиница

ІХ клас – издание на Варненска търговска гимназия

37. Маркетинг

ХІ клас – авт. Димитър Доганов, Здравко Младенов и Райна Панова – изд.”Люрен”

38. Компютърни архитектури

Х клас - “Въведение в РС” – изд. “Сиела” – авт. Людмила Иванова

ХІ клас -  “Въведение в РС” – изд. “Сиела” – авт. Людмила Иванова

39.Текстообработка и електронни таблици

ХІ клас – изд. “Мартилен”, “Икономическа информатика” – І- ви том, авт. А. Данчев

40. Маркетинг

ХІ клас – изд. “Люрен”, “Маркетинг”- авт. Димитър Доганов

ХІІ клас - изд. “Люрен”, “Маркетинг”- авт. Димитър Доганов

41. Програмиране и алгоритмични езици

Х клас – “Програмиране на С ++” – І – ва част – изд. “Сиела” – авт. М. Тодорова

ХІ клас – “Програмиране на С ++” – І – ва част – изд. “Сиела” – авт. М. Тодорова

ХІІ клас – Програмиране на С ++” – ІІ – ра част – изд. “Сиела” – авт. М. Тодорова

42. Делова кореспонденция

       ХІ клас – издателство „Мартилен”, автор Николина Георгиева, 2004

ХІІ клас – изд. “Мартилен” , авт. Николина Георгиева.

43. Текстообработка и бизнес-кореспонденция на латиница

ХІІ клас – “Бизнес комуникации”, авт. Милка Ризова, Емилия Шаренска, изд.       “Мартилен”

44. Финансов и данъчен контрол

“Финансов и данъчен контрол”, изд. “Люрен”, авт. Йордан Томов

45.  Стокознание -  изд. “Мартилен”, авт. Хр. Кожухаров

46.  Мениджмънт на предприятието

       ХІ и ХІІ клас – издателство „Мартилен”, автор доц. д-р ик.н. Димитър Дончев

47.  Икономика на предприятието – І част

       Х и ХІ клас – издателство „Мартилен”, автор Г. Попов и Д. Макавеева, 2005

48.  Компютърен машинопис

       ІХ клас – издателство „Мартилен”, автор Николина Георгиева, 2005

        Х клас – издателство „Мартилен”, автор Николина Георгиева, 2005

49. Предприемачество и мениджмънт

       ХІІ клас – издателство „Дионисии”, автор келиктив, 2007

  1. Х клас - Икономика - Мартилен - автор Цонка Лалева
  2. Х клас - Обща икономическа теория - Мартилен - Цонка Лалева

 

       Забележка: Заявката на учебниците по професионална подготовка се прави от училището през месец септември до издателството.

 

 

 

                                                                                                ДИРЕКТОР:

                                                                                                            /ИВАЙЛО КАРАДАЧКИ/