Copyright 2022 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

С П И С Ъ К

 

на учебниците и учебните помагала,
по които ще се провежда обучението на ученици
в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
“Йордан Захариев” – Кюстендил
през учебната 2018/2019 година

1. Български език и литература – ЗП
VІІІ клас - Български език, изд. “Булвест 2000” – авт. А. Петров; М. Падешка; М. Балинова – изд. 2017 г.
VІІІ клас - Литература, изд. “Булвест 2000” – авт. Ил. Кръстева; В. Герджикова; Б. Пенчева – изд. 2017 г.

Закупуването на учебниците за VІІІ клас по БЕЛ ще бъде направено от училището, за да се ползва отстъпка.
ІХ а, б, в , г клас – Български език, “Булвест 2000”, автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова – изд. 2018 г.
Литература,изд. “Булвест 2000” , автори: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева – изд. 2018 г.
Х а, б, в, г клас - Български език, “ Булвест 2000”
Литература изд. “Просвета”, Ал. Шибранов 2012
ХІ а, б, в, г, д клас - Български език, изд. “Просвета”
Литература, изд.къща “Булвест 2000” ЗП и ЗИП
ХІІ а, б, в, г, д клас - Български език, изд.”Просвета”
Литература, изд.къща “Булвест 2000” ЗП и ЗИП
2. Английски език
VІІІ клас – “Legacy“, издателство Express Publishing /учебник и учебна тетрадка/, изд. 2017 г.
ІХ а, б, в , г клас – “Legacy“, Part 3, издателство Express Publishing for 8th grade /учебник и учебна тетрадка/, изд. 2018 г.
Х “а”, Х „б” и Х “в” , Х „г” клас – “Upstream” Intermediate, издателство Express Publishing;
ХІ “a”, ХІ „б”, ХІ “в”, ХІ „г”, ХІ „д” клас – „Upstream” Upper-Intermediate, издателство Express Publishing;
ХІІ “а”, ХІІ „б”, ХІІ “в”, ХІІ „г”, ХІІ „д” клас – „Upstream” Upper-Intermediate, издателство Express Publishing;
3. Немски език – чужд език
ІХ клас – "Просвета -София" АД
Х клас – Passwort Deotsch 2 - PONS
4. Испански език – ІІ чужд език
ІХ клас – „Клет България“ ООД – изд. 2018 г.
Х клас – Nuevo Ven, Изд. „Edelsa“
5. Математика – ЗП, ЗИП
VІІІ клас изд. “Анубис”, изд. 2017 г.
ІХ клас – ЗП - изд. “Анубис” - авт. Гл. ас. Тедоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски, Мари Димитрова Кьосева от 2018 г.
Х клас- ЗП - изд. “Архимед” – първо равнище – авт. Г. Паскалев, Здр.Паскалева от 2000 – 2009 г.
ХІ клас – ЗП - първо равнище - изд. “Архимед” – авт. Г. Паскалев, Здр.Паскалева от 2001 – 2009 г.
ХІІ клас – ЗП – първо равнище - изд. “Архимед” – авт. Г.Паскалев,Здр.Паскалева
6. Информационни технологии
VІІІ клас – издателство „Просвета“; автори: Елиза Стефанова; Мирослава Николова, год. На изд. 2017 г.
ІХ клас - изд. “Просвета” – авт. Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов
Х клас - изд. “Регалия-6” – авт.П. Асенова, В.Славова
7. Икономическа информатика
Х клас – Икономическа информатика, изд. “Мартилен” – І и ІІ том, авт. Атанас Данев, Диляна Станчева, Елисавета Бонева, Емилия Милчова, Мая нНтова, Христо Георгиев
8. История и цивилизация
VІІІ клас – изд. “Просвета” изд. 2017 г.
ІХ клас – автор: Б. Гаврилов – изд. “Анубис“ – втора част – автори: Хр. Матанов; Хр. Мирчева; Й. Митев; К. Табакова; Д. Вачков – изд. 2018 г.
Х клас– изд. „Просвета” – авт. Георги Марков
ХІ клас – изд. “Планета 3” – авт. П. Делев
9. География и икономика
VІІІ клас - изд. “Просвета” – авт. Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова
ІХ клас - изд. “Просвета” – авт. Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова, Наджеда Николова
Х клас - изд. “Просвета” – авт. Н. Димов и колектив
10.География и икономика – ЗИП
ХІ клас – профилирана подготовка - изд. “Просвета” – авт. Н. Димов и колектив
ХІІ клас - профилирана подготовка - изд. “Просвета” – авт. Н. Димов и колектив
11. Етика и право
Х клас –ИК “Анубис” ООД; 2001-2009 г. – авт. Иван Колев и др.
12. Философия
VIIІ клас – „Педагог 6“” – авт. Галя Герчева – Несторова и кол., год. на издаване 2017 г.
ІХ клас – „Педагог 6“” – авт. Галя Герчева – Несторова и кол., год. на издаване 2018 г.
ХІ клас - ИК “Анубис” ООД; 2001-2009 г. – авт. Иван Колев, Р. Пожарлиев
13. Свят и личност
ХІІ клас – изд. “Просвета - София” АД; 2002 – 2009 г. – авт. М. Грекова и колектив
14. Биология и здравно образование
VІІІ клас – учебно помагало - изд. “Булвест 2000” – автори: вл. Овчарови и колектив и учебна тетрадка; издадено 2017 г.
ІХ клас - изд. “Булвест 2000” ООД, автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова, изд. 2018 г.
Х клас - авт. О. Димитров – изд. “Булвест 2000”
15. Химия и опазване на околната среда
VІІІ клас - изд. “Булвест”– авт. С. Бенева и колектив – 2017 г.
ІХ клас – „Булвест 2000“ ООД, автори: Данчо Даналев, Лили Овчарова – Кирилова, Марко Костадинов, Свобода Банева, изд. 2018 г.
Х клас - изд. “Педагог 6”
16. Физика и астрономия
VІІІ клас - “Физика и астрономия”, изд. “Булвест 2000” – авт. М. Максимов –ЗП, год. издаване 2017 г.
ІХ клас - “Физика и астрономия” – изд. “Педагог 6” - Делев, Луизова и сие – авт. Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Велчев - ЗП
Х клас - “Физика и астрономия” – изд. “Булвест 2000” – авт. Максим Максимов - ЗП
17. Здавословни и безопасни условия на труд – учебно помагало за ЗПП – изд. „Нови знания“, автори: Атанаска Миленкова, изд. 2012 г.
ІХ клас - Здавословни и безопасни условия на труд – учебно помагало за ЗПП – изд. „Нови знания“, автори: Атанаска Миленкова, изд. 2012 г.
18. Микроикономика
ІХ клас - изд. “Мартилен”, 2004, авт. Методи Кънев
19. Макроикономика
Х клас - изд. “Мартилен”, 2004, авт. Методи Кънев
19. Основи на счетоводството
ІХ клас – изд. “Мартилен” – издание 2009 г. - авт. Любен Петров
Х клас - изд. “Мартилен” – издание 2009 г. - авт. Любен Петров
20. Счетоводство на предприятието
Х клас - изд. “Горекс прес” – седмо издание авт. доц. Васил Божков и колектив
ХІ клас - изд. “Горекс прес” – седмо издание авт. доц. Васил Божков и колектив
21. Счетоводство – практика
ХІІ клас - “Сборник задачи и въпроси по счетоводство” – изд. “ЕТ Анжели” – авт.
Димитър Раев – І, ІІ и ІІІ част
ХІІ клас - “Сборник по основи на счетоводство” – изд. “ЕТ Анжели” – авт.
Димитър Раев
22. Счетоводни стандарти – приложение, тестове и задачи
І и ІІ част , автор Светла Павлова и Пенка Шукерова
23. Компютърно счетоводство
няма учебник
24. Банково счетоводство
„Счетоводство на банките” – издателство „Форком”-2006, автор Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова
25. Бюджетно счетоводство
няма учебник
26. Правото
няма учебнк
27. Основи на правото
ХІ клас – “Основи на правото” изд. “Мартилен” – авт. Георги Стефанов
ХІІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Георги Стефанов
28. Фирмено право
ХІІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Георги Стефанов
29. Финанси
ХІІ клас – “Финанси” изд. “Мартилен” - ООД– проф. д-р ик.н. Цветан Коцев
30. Обща теория на статистиката
ХІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Мита Георгиева
Сборник задачи на “Обща теория на статистиката”
31. Статистика на индустрията
ХІІ клас – изд. “Мартилен” – авт. Мита Георгиева
32. Бизнескомуникации
Х клас – авт. Милка Ризова, Емилия Шаренска, изд. “Мартилен”
33. Борси и борсови операции
ХІІ клас – “Борси и борсови операции” авт.Иван Илиев, изд. “Мартилен”
34. Индустриален маркетинг
ХІІ клас – изд. “Дионис” – авт. проф. Димитър Стоянов
35. Икономика на фирмата
ХІ клас – авт. Димитър Дончев и колектив, изд. “Мартилен”
ХІІ клас – изд. “Мартилен”, изд. “Мартилен”
36. Компютърен машинопис на кирилица и латиница
ІХ клас – издание на Варненска търговска гимназия
37. Маркетинг
ХІ клас – авт. Димитър Доганов, Здравко Младенов и Райна Панова – изд.”Люрен”
38. Компютърни архитектури
Х клас - “Въведение в РС” – изд. “Сиела” – авт. Людмила Иванова
ХІ клас - “Въведение в РС” – изд. “Сиела” – авт. Людмила Иванова
39.Текстообработка и електронни таблици
ХІ клас – изд. “Мартилен”, “Икономическа информатика” – І- ви том, авт. А. Данчев
40. Маркетинг
ХІ клас – изд. “Люрен”, “Маркетинг”- авт. Димитър Доганов
ХІІ клас - изд. “Люрен”, “Маркетинг”- авт. Димитър Доганов
41. Програмиране и алгоритмични езици
Х клас – “Програмиране на С ++” – І – ва част – изд. “Сиела” – авт. М. Тодорова
ХІ клас – “Програмиране на С ++” – І – ва част – изд. “Сиела” – авт. М. Тодорова
ХІІ клас – Програмиране на С ++” – ІІ – ра част – изд. “Сиела” – авт. М. Тодорова
42. Делова кореспонденция
ХІ клас – издателство „Мартилен”, автор Николина Георгиева, 2004
ХІІ клас – изд. “Мартилен” , авт. Николина Георгиева.
43. Текстообработка и бизнес-кореспонденция на латиница
ХІІ клас – “Бизнескомуникации”, авт. Милка Ризова, Емилия Шаренска, изд. “Мартилен”
44. Бизнес-английски
ХІ клас – “English for International Tourism”– изд. “Лонгман”
ХІІ клас – Powerbase - изд. “Лонгман”
45. Икономика и организация на индустриалната фирма
ХІ клас - изд. “Горекс Прес” – авт. доц. д-р Г. Попов и доц. д-р Юлия Маринова
ХІІ клас - изд. “Горекс Прес” – авт. доц. д-р Г. Попов и доц. д-р Юлия Маринова
46. Работа с компютри във фирмите
ХІ клас - изд. “Призма” –авт. П. Асенова, Н. Неделчев, Вл. Стойчев, В.
Митрополски
47. Фирмено право
ХІІ клас - “Фирмено право” – изд. “Призма” – авт. К.Христов
48. Финансов и данъчен контрол
“Финансов и данъчен контрол”, изд. “Люрен”, авт. Йордан Томов
49. Стокознание - изд. “Мартилен”, авт. Хр. Кожухаров
50. Мениджмънт на предприятието
ХІ и ХІІ клас – издателство „Мартилен”, автор доц. д-р ик.н. Димитър Дончев
51. Търговско счетоводство – издателство „Дионис”, автор Райна Начева;
„Задачи по търговско счетоводство” – сборник, автор Димитър Раев - 2005
52. Икономика на предприятието – І част
Х и ХІ клас – издателство „Мартилен”, автор Г. Попов и Д. Макавеева, 2005
53. Компютърен машинопис
ІХ клас – издателство „Мартилен”, автор Николина Георгиева, 2005
54. Предприемачество и мениджмънт
ХІІ клас – издателство „Дионисии”, автор келиктив, 2007
55. Стенография
Х клас – издателство „”, автор Валентин Цолов, 2000

Забележка: Заявката на учебниците по професионална подготовка се прави от училището през месец септември до издателството.

 

ДИРЕКТОР:
/ТАНЯ ДИНЕВА/