Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  I група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за V клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Никол Стоилова ОУ "Св. св. Кирил  и Методий" град Кюстендил V 28
2. Димитър  Киков СЕУ "Св. Паисий Хилендаски" град Дупница V 40,5

 

  ПРОТОКОЛ
  За класираните за областния кръг на 28.02.2021 г. от 09.00 часа ученици и техните резултати на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година 
  III група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VII клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Геро Тодоров ПМГ"Проф. Ем. Иванов" град Кюстендил VII 59,5
2. Андрй Лумбев ОУ" Евлоги Георгиев" Дупница VII 59
3. Гергана Павлова ОУ,,Св.св.Кирил и Методий" с. Яхиново VII 19
4. Антон Йорданов СЕУ "Св. Паисий Хилендарски"  Дупница VII 16,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  V група - ученици, които се обучават в IX клас
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ванеса Фудулска ПМГ "Проф. Емануил Иванов" град Кюстендил IX 75
2. Ванеса Йорданова СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" град Дупница IX 8,5
3. Владимир Мавров ПГ "Христо Ботев" град Дупница IX 42,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в X клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Стелиян Любомиров ПМГ"Проф. Ем. Иванов" Кюстендил X 59,5
2. Ивана Георгиева ПГ ,,Христо Ботев" Дупница Х  15

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VI група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XI клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Ивелина Радославова Георгиева ПГ "Христо Ботев" град Дупница XI 33
2. Йордан Кирилов Стоилов СЕУ "Св. Паисий Хилердарски" град Дупница XI 43
3. Алекс Георгиев Георгиев ЕГ "Д-р Петър Берон" град Кюстендил XI 32,5

 

  ПРОТОКОЛ
  за резултати на ученици от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации, учебна 2020/2021 година,  проведен на 28.02.2021 г. от 09.00 часа
  VIII група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година в XII клас 
           
Име, презиме и фамилия Училище Населено място Клас Резултат в точки
1. Надя Мелис ПМГ"Проф. Ем. Иванов" Кюстендил XII 8