Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Иновативно училище

 1

От учебната 2020/2021 г. ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил е иновативно училище. Иновацията е свързана с професионалната подготовка на учениците от специалност „Оперативно счетоводство“, които през настоящата учебна година са десети клас. Осъществява се в часовете по разширена професионална подготовка по „Обща теория на счетоводната отчетност“. Работодателите, включвайки се  в изготвяне на учебните програми за разширена професионална подготовка „Обща теория на счетоводната отчетност“ и по „Счетоводство“ и като гост-лектори в обучението по предметите, могат да бъдат изключително полезни и да съдействат за разгръщане на пълния професионален потенциал на бъдещите счетоводители.

Иновацията в момента се реализира с учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност.“

Учебна програма по предмета е  изготвена съвместно с представители на бизнеса, които вземат и участие в подготовката като гост – лектори.  За целта в началото на учебната година бе изготвена програма.

На 21.10.2020 г. се проведе първото съвместно занимание с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата. Темата беше свързана с имуществото на предприятието – „Съдържание, състав и структура на пасивите на предприятието“. Преподавателят Диляна Боева представи презентация, а учениците  участваха активно в работата по време на часа.

Господин Беловодски направи кратко изложение, представи примери от своята практика и отговори на въпросите на учениците, които с интерес очакват следващата среща.

2