Контакти

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"

гр. Кюстендил

Автори:

Митко Димитров Димчев

Ренита Аленова Митова

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.