Warning: fopen(/home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.zip): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.inc on line 1

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.inc on line 1

Warning: gzinflate(): data error in /home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.inc on line 1

Химията в любовта

Химията в любовта

 


„Химичната връзка е най-древният начин 
за взаимодействие между организмите. Тя е възникнала в зората на развитието на живота на Земята и се е усъвършенствала в естествения подбор.“

Проф. Я.Д. Киршенблат

 

 Slide1

 

Днес хиляди растителни и животински видове могат да обменят помежду си разнообразна жизнено важна информация. Това те правят чрез отделяне на различни химични вещества. По този начин много животни изразяват “радост” и “тревога” или съобщават на себеподобните важни сведения за хранителните източници или мястото на неприятеля. На езика на химията те правят своите любовни обяснения, на него те казват своето “да” или “ не”. Става ясно, че химията в продължение на милиони години осигурява спокоен живот и убедителни победи в жестоката борба за съществуване. В нашия електронен учебник наред с много любопитна информация, ще намерите и интересни илюстрации, и ще се запознаете с практическото значение, което има изучаването на “химическия език”  и “ химичното оръжие” на живите организми.
Известно е, че в хода на еволюцията в живите организми са се появили и утвърдили разнообразни начини и средства както за общуване помежду им, така и за защита от неприятелите. Един от най-широко разпространените и всеобщовалиден за всички живи същества /едноклетъчни и многоклетъчни, растения и животни/ е химичния начин на взаимоотношение.
От появата на Живота земните обитатели са започнали да произвеждат вещества, които не са непосредствено необходими за техния собствен организъм, но са предназначени за въздействие чрез тях на други организми, обитаващи същото жизнено пространство. Върху едни те имат привличащ ефект, върху други - отпъждащ, а за трети - да бъдат токсични. С еволюционното развитие се развиват и специализирани органи за произвеждане и възприемане на тези вещества.
На базата на веществата с привличащ и отчасти на тези с отпъждащ ефект се е развил специален високочувтвителен “канал” на химическо общуване, по който индивидите от един и същ вид могат да си обменят извънредно богата и сложна жизнено важна информация. Следователно отделяните от организмите химични съединения в този случай носят взаимна изгода както за произвеждащия, така и за възприемащия ги организъм. Но има и дуги природни вещества, които могат силно да нарушават или напълно да подтискат протичането на метаболитните процеси в клетките на възприемащите ги организми. Те носят полза само за производителя и са вредни за организмите, в които попадат. На тяхна основа се е развило химическото оръжие за отбрана и нападение, достигнало у някои животни надхвърлящи въображението оригиналност и съвършенство.