Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 07.02.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 3

за резултатите на  явилите се ученици от олимпиадата по философия от VIII XII клас - областен кръг

Област Кюстендил

№ по ред

Фиктивен №

Брой точки

(минимум 75)

1.

ЯНИС ЯКИМОВ

65 т.

2.

АННА ИЛЕВА

65 т.

3.

МИКЕЛЕ - МАСИМО  ТЕНИЧЕВ

60 т.

4.

МИШЕЛ ИВАНОВА

60 т.

5.

ЮЛИЯ НИКОЛОВА

50 т.

6.

ГЕРГАНА ПАРМАКОВА

50 т.

7.

ВАНЕСА ФУДУЛСКА

50 т.

8.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

50 т.

9.

МИРЕЛА КЕНОВА

45 т.

10.

АЛЕКСАНДРА УМЛЕНСКА

45 т.

11

СИМОНА ГЕОРГИЕВА

45 т.

12.

БОЖИДАРА КРУМОВА

45 т.

13.

ИВАЙЛА КАРАКАШЕВА

40 т.

14.

БОЖИДАР БОДУРОВ

40 т.

 

Дата 12.02.2021 г.

Даниела Вучкова                                                                     Таня Динева

Председател на областната комисия                                                       Директор

за проверка и оценка

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

20210127 125415          20210127 125042

В изпълнение на програмата за реализация на иновацията за успешна професионална реализация на 27.01.2021 г. онлайн се проведе второто съвместно занимание на учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност“.

Заниманието се реализира чрез платформата G suite - Google classroom. Темата беше „Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии“. Използвайки възможностите на електронното обучение и електронните ресурси във виртуалната класна стая преподавателят Диляна Боева представи учебното съдържание,  надграждайки традиционно използваните методи и подходи, съобразени с възможностите на ученици. Чрез активното си включване в решаването на поставените задачи бъдещите счетоводители показаха, че успешно и уверено тръгват по своя професионален път.

Господин Беловодски подчерта, че за бизнеса е важно счетоводителят не само да може да се справя с отчитането на дейността, но и да бъде съветник и консултант при решаването на икономически казуси.

С иновацията за успешна професионална реализация в ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил се стремим младите хора  да  изградят професионални умения, съответстващи на съвременните потребности на пазара на труда.   Работодателите  чрез включването си в обучението по счетоводство ще реализират своеобразна инвестиция в образованието на бъдещите си служители.

БНТ ще излъчва поредица видео уроци за подготовка за външното оценяване и матурите

Българската национална телевизия и Министерството на образованието стартират съвместна програма за учениците, на които им предстоят матури. Двете поредици - „На фокус 7. клас“ и „Матурата на фокус“, ще подпомагат обучението на учениците в 7 и 12 клас.

Видеата от поредицата „На фокус 7. клас“ ще подпомогнат седмокласниците за Националното външно оценяване по български език и литература и по математика. Те ще се излъчват в понеделник и вторник от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в събота от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.

В поредицата за зрелостниците ще се разглеждат теми като - езикови правила, ключови теми, идеи, мотиви, образи и герои, илюстрирани с примери и задачи. Поредицата „Матурата на фокус“ ще се излъчва в сряда и четвъртък от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в неделя, от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.

Двете поредици са част от кампанията „С БНТ на училище“, която стартира с подкрепата на Министерството на образованието и науката в началото на дистанционното обучение през пролетта на миналата година. До момента по програмата са излъчени 517 видео урока, всичките от които са достъпни на сайта на БНТ.

Иновативно училище

 1

От учебната 2020/2021 г. ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил е иновативно училище. Иновацията е свързана с професионалната подготовка на учениците от специалност „Оперативно счетоводство“, които през настоящата учебна година са десети клас. Осъществява се в часовете по разширена професионална подготовка по „Обща теория на счетоводната отчетност“. Работодателите, включвайки се  в изготвяне на учебните програми за разширена професионална подготовка „Обща теория на счетоводната отчетност“ и по „Счетоводство“ и като гост-лектори в обучението по предметите, могат да бъдат изключително полезни и да съдействат за разгръщане на пълния професионален потенциал на бъдещите счетоводители.

Иновацията в момента се реализира с учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност.“

Учебна програма по предмета е  изготвена съвместно с представители на бизнеса, които вземат и участие в подготовката като гост – лектори.  За целта в началото на учебната година бе изготвена програма.

На 21.10.2020 г. се проведе първото съвместно занимание с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата. Темата беше свързана с имуществото на предприятието – „Съдържание, състав и структура на пасивите на предприятието“. Преподавателят Диляна Боева представи презентация, а учениците  участваха активно в работата по време на часа.

Господин Беловодски направи кратко изложение, представи примери от своята практика и отговори на въпросите на учениците, които с интерес очакват следващата среща.

2

Анкета за родители

относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка:

 
 
Анкетата е разработена от института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.