Copyright 2021 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
1 Таня Жекова Динева  Директор, училище
2 Динко Иванов Новаков Помощник-директор, учебната дейност
3 Пламен Георгиев Александров Помощник-директор, административно-стопанската дейност
4 Румен Благоев Манов Ръководител, компютърен кабинет
5 Ирена Любенова Траянова - Иванова Педагогически съветник
6 Десислава Василиева Спиридонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
7 Мария Александрова Кинтишева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
8 Мария Асенова Кирилова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
9 Биляна Тодорова Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
10 Милена Симеонова Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
11 Румяна Методиева Кирилова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
12 Росица Симеонова Арбова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
13 Ева Райнова Езерска - Николовска Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
14 Лиляна Иванова Шипарова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
15 Марияна Богомилова Карчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
16 Даниела Христова Радкова - Василева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
17 Диляна Георгиева Александрова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
18 Антония Емилова Тимева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
19 Аделина Димчова Филипова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
20 Емилия Кирилова Атанасова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21 Илиян Димитров Флорев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22 Елка Йорданова Коларска Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23 Бисер Николов Маринов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
24 Силвия Петрова Русимова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
25 Светлана Борисова Жекова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
26 Гергана Колева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
27 Мирослава Георгиева Игова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
28 Милка Йорданова Стоянова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
29 Георги Стефанов Цанков 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
30 Антоанета Василева Десподова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
31 Славянка Методиева Борисова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
32 Анелия Милчова Владимирова Старши учител, практическо обучение
33 Георги Симеонов Пенков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
34 Анна Тодорова Манчева Учител, практическо обучение
35 Соня Иванова Митова Старши учител, практическо обучение
36 Борислав Митков Гошев Старши учител, теоретично обучение
37 Албена Вергинова Манастирска Старши учител, практическо обучение
38 Диляна Спасова Боева Учител, теоретично обучение
39 Таня Иванова Петрова Старши учител, практическо обучение
40 Димо Стефанов Димов Старши учител, теоретично обучение
41 Красимира Асенова Иванова Старши учител, практическо обучение
42 Станислав Кирилов Андонов Старши учител, практическо обучение
43 Силвия Георгиева Васева Старши учител, теоретично обучение
44 Гергана Максимова Стоева Старши учител, практическо обучение
45 Ивайло Христов Карадачки Учител, практическо обучение
46 Даниела Тошева Тодорова Учител, теоретично обучение