Печат

Специалност "Оперативно счетоводство

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4


 Специалност "Електронна търговия"

Slide1 Custom1

Slide2 Custom2

Slide3 Custom3

Slide4 Custom4


 Специалност "Икономическа информатика"

pgim 3

pgim 4

pgim 5

pgim 6

pgim 7

pgim 8

pgim 9

pgim 10

pgim 11

pgim 12